„LibreOffice Writer“ parinktys

Šiomis parinktimis nustatoma, kaip „LibreOffice“ programoje kuriami ir tvarkomi teksto dokumentai. Taip pat galima parinkti nuostatas tik veikiamajam teksto dokumentui. Globalios nuostatos įrašomos automatiškai.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite teksto dokumentą, pasirinkite → „LibreOffice“ tekstų rengyklė.


Bendrosios parinktys

Čia nustatomos bendrosios parinktys teksto dokumentams.

Rodymas

Parenkamos numatytosios objektų rodymo teksto dokumentuose ir lango elementų nuostatos.

Formatavimas

Nustatomos specifinių simbolių rodymo „LibreOffice“ teksto dokumentuose ir tinklalapiuose parinktys, taip pat rodančiojo žymeklio parinktys.

Tinklelis

Čia parenkamos dokumento puslapiuose galimo rodyti tinklelio nuostatos. Naudojant tinklelį lengviau nustatyti tikslią objektų padėtį. Tinklelį taip pat galima naudoti objektams pritraukti.

Pagrindiniai šriftai (Vakarų Europos)

Nustatomos pagrindinių šriftų parinktys.

Pagrindiniai šriftai (Azijos)

Specifies the settings for the basic Asian fonts if Asian language support has been activated under - Languages and Locales - General.

Pagrindiniai šriftai (CTL)

Specifies the settings for basic fonts for complex text layout languages if their support has been activated under - Languages and Locales - General.

Spausdinimas

Nustatomos teksto dokumento arba tinklalapio spausdinimo parinktys.

Lentelės

Čia nustatomi lentelių teksto dokumentuose požymiai.

Pataisos

Čia nustatoma, kaip dokumente vaizduojamos pataisos.

Suderinamumas

Čia nustatomos teksto dokumentų suderinamumo parinktys. Suderinus šias parinktis gali būti lengviau „LibreOffice“ programa importuoti „Microsoft Word“ dokumentus.

Pavadinimų įterpimas

Nustatomos automatinių įterptų objektų pavadinimų parinktys.

Laiškų komponavimas

Čia nurodoma naudotojo informacija ir serverio nuostatos, naudojamos laiškų blankams kurti ir siųsti el. paštu.

Paremkite mus!