HTML suderinamumas

Čia nustatomos HTML dokumentų parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → Įkėlimas ir įrašymas → HTML suderinamumas.


HTML suderinamumo parinkčių lango nuotrauka

Šrifto dydžiai

Suktuko laukeliuose 1 dydis … 7 dydis nustatomas šrifto dydis, atitinkantis HTML gaires <font size=1> … <font size=7>.

Importas

Šioje dalyje nustatomos HTML dokumentų importo parinktys.

Skaičių formatams naudoti „Anglų (JAV)“ lokalę

Jei importuojamame HTML dokumente yra skaičių, juose naudojami trupmenos ir tūkstančių skirtukai gali skirtis priklausomai nuo HTML dokumento lokalės, tačiau iškarpinėje negali būti jokios informacijos apie lokalę. Pavyzdžiui, skaičius „1.000“, nukopijuotas iš lietuviško tinklalapio tikriausiai reikš „tūkstantį“, mat lietuviškas tūkstančių skirtukas yra taškas. Toks pat skaičius, nukopijuotas iš angliško tinklalapio reikš „vieną“, nes taškas bus laikomas trupmenos skirtuku.

If not checked, numbers will be interpreted according to the setting in Languages and Locales - General - Locale setting in the Options dialog box. If checked, numbers will be interpreted as 'English (USA)' locale.

Importuoti nežinomas HTML gaires į laukus

Jei parinktis pažymėta, importo metu „LibreOffice“ programos neatpažintos gairės bus importuotos kaip laukai. Pradžios gairės vietoje bus sukurtas laukas HTML_ON, kurio reikšmė bus gairės pavadinimas. Pabaigos gairės vietoje bus sukurtas laukas HTML_OFF. Jei dokumentą vėl eksportuosite HTML formatu, tokie laukai bus paversti gairėmis.

Nepaisyti šrifto nuostatų

Pažymėkite šią parinktį, jei norite, kad importo metu būtų nepaisoma visų šrifto nuostatų. Tokiu atveju bus naudojami HTML dokumento stilių apraše nurodyti šriftai.

LibreOffice Basic

Pažymėkite šią parinktį, jei į eksportuojamus HTML dokumentus norite įtraukti „LibreOffice Basic“ scenarijus.

Parinktį įgalinti reikia prieš kuriant „LibreOffice Basic“ scenarijų, kitaip jo įtraukti į HTML failą nebus galima. „LibreOffice Basic“ scenarijai turi būti dedami į HTML dokumento antraštę. „LibreOffice Basic“ aplinkoje sukūrus makrokomandą, ji bus įtraukta į HTML dokumento pirminio teksto antraštės dalį.

Rodyti įspėjimą

Jei šis langelis pažymėtas, eksportuojant HTML formatu bus parodomas įspėjimas, kad „LibreOffice Basic“ makrokomandos bus prarastos.

Spausdinimo išdėstymas

Jei pažymėsite šį langelį, HTML dokumentas bus eksportuotas tarsi spaudinys (pavyzdžiui, bus įtraukti tokie elementai kaip turinys su sulygiuotais puslapių numeriais ir taškų užpildais. Šiuos elementus gali atvaizduoti „LibreOffice“ ir „Mozilla Firefox“ ar „MS Internet Explorer“ naršyklės.

note

Dokumentų spausdinimui HTML filtras yra suderinamas su CSS2 (2-ojo lygmens pakopinių stilių aprašo kalba). Šia funkcija galima naudotis tik jei įgalinta spausdinimo išdėstymo eksporto parinktis.


Kopijuoti vietinius paveikslus į internetą

Šią parinktį pažymėkite, jei norite, kad eksportuojamame dokumente esantys paveikslai būtų automatiškai kopijuojami į serverį, kai tinklalapį į serverį siunčiate FTP protokolu. Pasirinkite komandą Įrašyti kaip ir atsivėrusiame dialogo lange, failo vardo laukelyje įveskite visą failo FTP URL adresą.

warning

Kai kurių parinkčių, jas pakeitus, atstatyti negalima. Pakeiskite parinkties reikšmę į pradinę rankiniu būdu, arba spustelėkite mygtuką Atsisakyti ir iš naujo atverkite parinkčių langą.


Paremkite mus!