Saugumas

Čia nustatomos dokumentų įrašymo, žiniatinklio ryšių ir dokumentų, kuriuose yra makrokomandų, atvėrimo saugumo parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → LibreOffice → Saugumas.


Saugumo parinkčių lango nuotrauka

warning

Kai kurių parinkčių, jas pakeitus, atstatyti negalima. Pakeiskite parinkties reikšmę į pradinę rankiniu būdu, arba spustelėkite mygtuką Atsisakyti ir iš naujo atverkite parinkčių langą.


Saugumo parinktys ir perspėjimai

Atveriamas „Saugumo parinkčių ir perspėjimų“ dialogo langas.

Žiniatinklio ryšių slaptažodžiai

Įvairiose žiniatinklio svetainėse reikalingus naudotojo vardus ir slaptažodžius galima įrašyti ir apsaugoti vienu pagrindiniu slaptažodžiu.

Įrašyti žiniatinklio ryšių slaptažodžius

Jei ši parinktis pažymėta „LibreOffice“ programa saugiai įrašys prieigai prie žiniatinklio serveriuose esančių failų naudojamus slaptažodžius. Įrašytais slaptažodžiais bus galima pasinaudoti įvedus pagrindinį slaptažodį.

Warning Icon

Old configurations may contain weakly encrypted passwords, in this case an infobar is shown when the application starts to prompt to reenter the master password in order to resave them with stronger encryption.


Apsaugoti pagrindiniu slaptažodžiu (rekomenduojama)

Įgalinkite šią parinktį, jei norite visų ryšių slaptažodžius apsaugoti pagrindiniu slaptažodžiu.

Pagrindinis slaptažodis

Atveriamas pagrindinio slaptažodžio įvedimo dialogo langas.

Ryšiai

Prašoma pagrindinio slaptažodžio. Įvedus teisingą pagrindinį slaptažodį, atveriamas „Įrašytos žiniatinklio prisijungimų informacijos“ langas.

„Įrašytos žiniatinklio prisijungimų informacijos“ dialogo lange pateikiamas svetainių ir jose anksčiau įvestų naudotojo vardų sąrašas. Pažymėjus kurį nors įrašą galima jį pašalinti arba peržiūrėti įrašytą slaptažodį.

Makrokomandų saugumas

Nustatomas makrokomandų vykdymo saugumo lygmuo ir nurodomi patikimi makrokomandų kūrėjai.

Makrokomandų saugumas

Atveriamas Makrokomandų saugumo dialogo langas.

Time Stamp Authority

Time Stamp Authorities (TSA) issue digitally signed timestamps (RFC 3161) that are optionally used during signed PDF export.

Paremkite mus!