Interneto ryšio parinktys

Nustatomos programos interneto ryšio parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → Internetas.


Įgaliotasis serveris

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Paremkite mus!