Įgaliotasis serveris

Įgaliotojo serverio, reikalingo interneto prieigai, nuostatas galima parinkti rankiniu būdu.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → Internetas → Įgaliotasis serveris.


warning

Kai kurių parinkčių, jas pakeitus, atstatyti negalima. Pakeiskite parinkties reikšmę į pradinę rankiniu būdu, arba spustelėkite mygtuką Atsisakyti ir iš naujo atverkite parinkčių langą.


Nuostatos

Čia parenkamos įgaliotojo serverio nuostatos.

Įgaliotasis serveris

Parenkamas įgaliotojo serverio aprašymo tipas.

Jokio

Prie interneto jungiamasi nenaudojant įgaliotojo serverio. Tiesioginis interneto ryšys aprašomas kompiuterio operacinės sistemos nuostatose.

Kitoks

Aprašomos įgaliotojo serverio nuostatos. Jos turi atitikti interneto ryšio teikėjo nurodytas nuostatas. Kompiuterio administratorius gali nurodyti reikalingus įgaliotųjų serverių adresus ir prievadų numerius.

Tip Icon

Serverių vardus įveskite be protokolo priešdėlio. Pavyzdžiui, veskite www.pavyzdys.lt, o ne http://www.pavyzdys.lt.


Sistemos

Parinkus šią nuostatą, „Windows“ ir UNIX sistemose, naudojančiose GNOME arba KDE darbalaukio aplinkas, „LibreOffice“ programų paketas naudos operacinės sistemos įgaliotojo serverio nuostatas. Kad ši nuostata įsigaliotų, „LibreOffice“ reikės paleisti iš naujo.

HTTP įg. serveris

Įveskite HTTP įgaliotojo serverio vardą. Dešiniajame laukelyje įveskite prievado numerį.

HTTPS įg. serveris

Įveskite HTTPS įgaliotojo serverio vardą. Dešiniajame laukelyje įveskite prievado numerį.

Išimtys

Čia išvardijami kabliataškiais atskirti serverių vardai, kuriems nereikalingas joks įgaliotasis serveris. Tai gali būti vietiniame tinkle esantys serveriai arba vaizdo ar garso transliacijų serveriai.

Išimtims aprašyti galima naudoti vietaženklius vietoj serverių ar sričių vardų. Pavyzdžiui, įveskite *.documentfoundation.org, jei norite, kad į visus documentfoundation.org srities serverius būtų kreipiamasi tiesiogiai, ne per įgaliotąjį serverį.

Type the port for the corresponding proxy server. The maximum value of a port number is fixed at 65535.

warning

Kai kurių parinkčių, jas pakeitus, atstatyti negalima. Pakeiskite parinkties reikšmę į pradinę rankiniu būdu, arba spustelėkite mygtuką Atsisakyti ir iš naujo atverkite parinkčių langą.


Paremkite mus!