Pritaikymas neįgaliesiems

Nustatomos parinktys, kurios palengvina „LibreOffice“ programų naudojimą žmonėms, turintiems regėjimo, judėjimo, ar kitų negalių.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → LibreOffice → Pritaikymas neįgaliesiems.


LibreOffice“ pritaikymas neįgaliesiems

Pritaikymo neįgaliesiems parinkčių lango nuotrauka

Įvairios parinktys

Nustatomos pritaikymo neįgaliesiems parinktys.

Naudoti teksto žymeklį tik skaitymui skirtuose dokumentuose

Skaitymui skirtuose dokumentuose rodomas žymeklis.

Leisti animuotus paveikslus

LibreOffice“ programose rodoma paveikslų, pavyzdžiui GIF formato, animacija.

Leisti animuotą tekstą

LibreOffice“ programose rodoma teksto animacija, pavyzdžiui mirksėjimas ar slinkimas.

Didelio kontrasto parinktys

Didelis kontrastas nustatomas operacinės sistemos nuostatose – taip spalvų schema pakeičiama į tokią, kad įžiūrėti ekrano elementus būtų lengviau. Šioje parinkčių grupėje galima nustatyti, kaip operacinės sistemos didelio kontrasto nuostatos bus naudojamos „LibreOffice“ programose.

Kai aktyvinta didelio kontrasto veiksena, langelių kraštinės ir šešėliai visada rodomi teksto spalva. Langelio fono spalvos nuostatų tokiu atveju nepaisoma.

Automatiškai atpažinti operacinės sistemos didelio kontrasto veikseną

Jei sistemos fono spalva yra labai tamsi, „LibreOffice“ programose automatiškai aktyvinama didelio kontrasto veiksena.

Ekrano vaizdui naudoti automatinę šrifto spalvą

Šriftų spalvos „LibreOffice“ programose parenkamos pagal operacinės sistemos nuostatas. Ši parinktis naudojama tik ekrano vaizdui.

Puslapio peržiūrai naudoti sistemos spalvas

Puslapio peržiūrai pritaikomos operacinės sistemos didelio kontrasto nuostatos.

Paremkite mus!