Programos spalvos

Nustatomos „LibreOffice“ paketo programų naudotojo sąsajos spalvos. Parinktas nuostatas galima įrašyti kaip spalvų schemą ir įkelti vėliau.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → LibreOffice → Programos spalvos.


„LibreOffice“ pritaikymas neįgaliesiems

Spalvų schema

Šioje parinkčių grupėje galima įrašyti ir pašalinti spalvų schemas.

Schema

Pasirenkama norima naudoti spalvų schema.

Įrašyti

Parinktos nuostatos įrašomos kaip spalvų schema, kurią bus galima įkelti vėliau. Schemos pavadinimas įtraukiamas į išskleidžiamąjį sąrašą Schema.

Spalvų schemos pavadinimas

Įveskite spalvų schemos pavadinimą.

Å alinti

Pašalinama išskleidžiamajame sąraše Schema parinkta spalvų schema. Numatytosios schemos pašalinti negalima.

Naudotojo spalvos

Čia parenkamos naudotojo sąsajos elementų spalvos.

Jei naudotojo sąsajos elementui norite pritaikyti pasirinktą spalvą, žymimasis langelis ties to elemento pavadinimu privalo būti pažymėtas. Jei naudotojo sąsajos elementą norite paslėpti, panaikinkite langelio žymėjimą.

Note Icon

Kai kurių naudotojo sąsajos elementų paslėpti negalima.


Note Icon

Kad pelės žymeklis būtų geriau matomas, jei programos fono spalvą nustatysite nuo 40 % iki 60 % pilką, ji automatiškai bus pakeista į 40 % pilką.


Parinktis Automatiškai nustato spalvų schemoje numatytą naudotojo sąsajos elemento spalvą.

Spalvų parinktys aplankytiems ir neaplankytiems saitams galios tik po naujų spalvų parinkčių pritaikymo sukurtuose dokumentuose.

Paremkite mus!