Spausdinimas

Čia nurodomos spausdinimo parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → LibreOffice → Spausdinimas.


Duomenų kiekio mažinimas spartesniam spausdinimui

Spausdinimo duomenų kiekio mažinimas

Galima sumažinti į spausdintuvą siunčiamų duomenų kiekį. Kuo mažesnis duomenų kiekis, tuo spausdinimas vyks greičiau, nes bus mažesni spausdinimo failai. Jei spausdintuvas turi nedaug atminties, mažesnius failus spausdinti lengviau. Sumažinus į spausdintuvą siunčiamų duomenų kiekį spaudinio kokybė gali būti prastesnė.

Nuostatos:

Nurodoma, ar spausdinimo parinktys taikomos tiesioginiam spausdinimui spausdintuvu, ar spausdinimui į failą.

Mažinti skaidrumą

Jei ši parinktis pažymėta, skaidrūs objektai bus spausdinami kaip įprasti pagal žemiau dviem žymimosiomis akutėmis parinktas nuostatas.

Note Icon

Skaidrių objektų negalima tiesiogiai siųsti į spausdintuvą. Skaidrūs objektai pirmiausia verčiami taškinės grafikos objektais ir tik tada spausdinami. Priklausomai nuo taškinės grafikos objektų dydžio ir spaudinio skiriamosios gebos, spausdinamų duomenų kiekis gali labai padėti.


Automatiškai

Skaidrūs objektai spausdinami kaip skaidrūs tik tuo atveju, jei jie užima mažiau nei ketvirtadalį viso lapo ploto.

Neskaidru

Skaidrūs objektai visada spausdinami kaip neskaidrūs.

Keisti kokybę

Nustatoma, kad taškinės grafikos paveikslai būtų spausdinami prastesnės kokybės. Skiriamąją gebą galima tik mažinti, o ne didinti.

Aukšta arba įprasta spausdinimo kokybė

Aukšta spausdinimo kokybė reiškia 300 tšk./col. skiriamąją gebą. Įprasta – 200 tšk./col. skiriamąją gebą.

Skiriamoji geba

Nurodoma didžiausia spaudinio skiriamoji geba. Skiriamąją gebą galima tik mažinti, bet ne didinti.

Įtraukti permatomus objektus

Jei ši parinktis pažymėta, sumažinta skiriamoji geba ir prastesnė kokybė taip pat taikoma ir skaidriems objektams.

Mažinti gradientą

Jei ši parinktis pažymėta, gradientai spausdinami prastesnės kokybės.

Gradiento juostos

Nurodomas didžiausias gradiento juostų spaudinyje skaičius.

Pereinamoji spalva

Nustatoma, kad gradientai būtų spausdinami tik viena pereinamąja spalva.

Spalvas versti pilkais atspalviais

Nurodoma, kad visos spalvos būtų spausdinamos tik kaip pilki atspalviai.

Spausdintuvo pranešimai

Pasirenkama, kokie pranešimai turi būti rodomi prieš pradedant spausdinimą.

Lapo dydis

Šį langelį pažymėkite, jei veikiamajam dokumentui spausdinti reikalingas tam tikro dydžio popieriaus lapas. Jei turimu spausdintuvu nebus galima spausdinti ant reikiamo dydžio lapo, bus parodytas klaidos pranešimas.

Lapo padėtis

Pažymėkite šį langelį, jei veikiamajam dokumentui spausdinti reikalinga tik konkreti popieriaus lapo padėtis. Jei spausdintuvu nebus galima spausdinti ant reikiamo formato lapo, bus parodytas klaidos pranešimas.

Skaidrumas

Kai šis langelis pažymėtas, programa perspės, jei spausdinamame dokumente bus skaidrių objektų. Atsivėrusiame dialogo lange bus galima pasirinkti, kaip spausdinti skaidrius objektus.

Paremkite mus!