Rodymas

Šiame lange nustatomos rodymo parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → LibreOffice → Rodymas.


Rodymo parinkčių lango nuotrauka

Icon Theme

Nustatomas mygtukų juostų ir dialogo langų mygtukų stilius.

Mygtukų dydis

Mygtukų juostos

Nustatomas mygtukų juostų mygtukų dydis.

Bendroji juosta

Nustatomas bendrosios juostos mygtukų dydis.

Šoninis skydelis

Nustatomas šoninio skydelio mygtukų dydis.

Rodomi elementai

Meniu piktogramos

Šalia meniu komandų rodomos atitinkamos piktogramos. Galimos reikšmės: „Automatiškai“, „Rodyti“, „Slėpti“. Jei nustatyta reikšmė „Automatiškai“, piktogramos rodomos pagal sistemos nuostatas.

Spartieji klavišai

Šalia meniu komandų rodomos atitinkamos sparčiųjų klavišų kombinacijos. Galimos reikšmės: „Automatiškai“, „Rodyti“, „Slėpti“. Jei nustatyta reikšmė „Automatiškai“, spartieji klavišai rodomi pagal sistemos nuostatas.

Pelė

Vidurinis pelės klavišas

Aprašoma viduriniu pelės klavišu vykdoma funkcija.

  1. Automatinis slinkimas – tempiant pelę kai yra nuspaustas vidurinis pelės klavišas slenkamas vaizdas ekrane.

  2. Įdėti iškarpinės turinį – spustelėjimas viduriniu pelės klavišu ties pelės žymeklio vieta įdeda atrankos iškarpinės turinį.

„Atrankos iškarpinė“ nesusijusi su įprasta iškarpine, kuria galima naudotis meniu komandomis Taisa → Kopijuoti, Iškirpti, Įdėti ar atitinkamais sparčiaisiais klavišais. Įprastoje iškarpinėje ir „atrankos iškarpinėje“ vienu metu gali būti skirtingas turinys.

Iškarpinė

Atrankos iškarpinė

Turinio kopijavimas

Edit - Copy +C.

Pažymėkite tekstą, lentelę ar objektą.

Turinio įdėjimas

Edit - Paste +V pastes at the cursor position.

Spustelėkite vidurinį pelės klavišą – turinys įdedamas pelės žymeklio vietoje.

Turinio įdėjimas kitame dokumente

Iškarpinės turinys lieka toks pat ir kitame dokumente.

Paskiausiai pažymėti elementai yra atrankos iškarpinės turinys.


tip

Press Shift++R to restore or refresh the view of the current document.


Grafinis vaizdas

Naudoti aparatinį spartinimą

Kompiuterio grafinio adapterio aparatinės galimybės tiesiogiai naudojamos vaizdui ekrane pagerinti. Aparatinis spartinimas galimas ne visose operacinėse sistemose ir ne visoms skirtingoms sistemoms skirtoms „LibreOffice“ paketo versijoms.

Naudoti glodinimą

Jei tokia funkcija leidžiama sistemoje, galima įjungti ar išjungti grafinių elementų glodinimą. Jei glodinimas įjungtas, daugelis grafinių objektų atrodys glotnesni, be aštrių kontrastų.

Šriftų sąrašai

Rodyti šriftų peržiūrą

Šriftų pavadinimai sąrašuose (pavyzdžiui, šriftų išskleidžiamajame sąraše Formatavimo mygtukų juostoje) rodomi atitinkamu šriftu.

Glodinti ekrano šriftus

Jei parinktis pažymėta, teksto rašmenys ekrane atrodys tolygesni.

nuo

Enter the smallest font size to apply antialiasing to.

Paremkite mus!