Šriftai

Tam tikrus šriftus galima pakeisti kitais pasirinktais šriftais. Šriftai keičiami tik juos rodant ekrane ir (arba) spausdinant. Toks šriftų keitimas nepakeičia dokumente įrašytų šriftų nuostatų.

Šiame lange galima parinkti kitokį pakaitinį šriftą, nei pagal numatytąsias nuostatas būtų parenkamas operacinės sistemos, dokumente esant šriftui, kuriuo nėra kompiuteryje.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → LibreOffice → Šriftai.


Note Icon

Šriftų keitiniai taip pat taikomi ir „LibreOffice“ naudotojo sąsajos šriftams.


warning

Kai kurių parinkčių, jas pakeitus, atstatyti negalima. Pakeiskite parinkties reikšmę į pradinę rankiniu būdu, arba spustelėkite mygtuką Atsisakyti ir iš naujo atverkite parinkčių langą.


Taikyti keitinių lentelę

Įgalinamos naudotojo aprašytos šriftų keitimo parinktys.

Keitinių lentelė

Lentelėje išvardijamos originalių ir pakaitinių (kuriais bus keičiami originalūs šriftai) šriftų poros. Jei norite, kad originalus šriftas būtų keičiamas net ir tada, kai jis yra įdiegtas kompiuteryje, pažymėkite langelį Visada. Jei pažymėsite langelį Tik ekrane, šriftas bus keičiamas tik jį rodant ekrane, bet ne spausdinant dokumentą.

Langelio „Visada“ būsena

Langelio „Tik ekrane“ būsena

Šrifto keitimas

Pažymėtas

Nepažymėtas

Originalus šriftas keičiamas ekrane ir spaudinyje, net ir tada, kai yra įdiegtas kompiuteryje.

Pažymėtas

Pažymėtas

Originalus šriftas keičiamas tik ekrane, net ir tada, kai yra įdiegtas kompiuteryje.

Nepažymėtas

Pažymėtas

Originalus šriftas keičiamas tik ekrane, bet tik tada, kai nėra įdiegtas kompiuteryje.

Nepažymėtas

Nepažymėtas

Originalus šriftas keičiamas ekrane ir spaudinyje, bet tik tada, kai nėra įdiegtas kompiuteryje.


Šriftas

Įveskite arba parinkite iš išskleidžiamojo sąrašo šrifto, kurį norėsite pakeisti, pavadinimą.

Kuo pakeisti

Įveskite arba parinkite iš išskleidžiamojo sąrašo pakaitinio šrifto pavadinimą.

Taikyti

Iš pasirinktų šriftų sukuriama keitinių pora.

Piktograma

Taikyti

Šalinti

Pašalinama pažymėta keitinių pora.

Piktograma

Šalinti

Šriftų nuostatos HTML, „Basic“ ir SQL pirminiam tekstui

Čia galima parinkti šriftą ir jo dydį pirminiams HTML ir „Basic“ tekstams rodyti.

Šriftai

Parinkite šriftą pirminiams HTML ir „Basic“ tekstams rodyti. Jei norite, kad programa parinktų tinkamą šriftą pati, parinkite reikšmę Automatiškai.

Tik lygiapločiai šriftai

Pažymėkite šį langelį, jei norite, kad sąraše Šriftai būtų rodomi tik lygiapločiai šriftai.

Dydis

Parinkite šrifto dydį pirminiams HTML ir „Basic“ tekstams rodyti.

Paremkite mus!