Modulių keitimas

Jei norite tai atlikti…

Choose - Languages and Locales - Writing Aids,
in the Available language modules list, select one of the language modules and then click Edit.


Parinktys

Nurodoma pasirinkto modulio kalba ir galimi sudedamieji rašybos tikrinimo, žodžių kėlybos ir tezauro moduliai. Sudedamuosius modulius galima surikiuoti pagal svarbą.

  1. Iš išskleidžiamojo sąrašo Kalba pasirinkite kalbą.

  2. Rašybos tikrinimo, žodžių kėlimo ir tezauro srityse pažymėkite pasirinktai kalbai norimus aktyvinti modulius.

  3. Jei vienai sričiai yra galimi keli sudedamieji moduliai, rašybos tikrinimo ir tezauro sudedamieji moduliai bus vykdomi tokia tvarka, kokia jie išdėstyti sąraše. Tvarką galima pakeisti mygtukais Pakelti ir Nuleisti.

  4. Žodžių kėlimui gali būti aktyvintas tik vienas sudedamasis modulis.

Kalba

Nurodoma modulio kalba.

Visuose išskleidžiamuose sąrašuose kalbai pasirinkti „LibreOffice“ programoje galioja tokia taisyklė:

Kalbos pavadinimas pažymimas varnele, jei tai kalbai yra aktyvintas rašybos tikrinimas.

Pakelti

Vienu lygiu pakeliama pažymėto modulio prioriteto eilė.

Nuleisti

Vienu lygiu sumažinama pažymėto modulio prioriteto eilė.

Atgal

Spustelėjus mygtuką panaikinami sąraše atlikti pakeitimai.

Paremkite mus!