Keliai

Šiame skyriuje aprašomos svarbių „LibreOffice“ programos aplankų vietos. Aplankų vietas galima keisti.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → LibreOffice → Failų vietos.

Pasirinkite Įrankiai → Autotekstas → Kelias. (tik autotekstas)


„LibreOffice“ naudojamos vietos

Jei norite taisyti kurį nors įrašą sąraše, spustelėkite tą įrašą ir tada spustelėkite mygtuką Taisyti. Taip pat galima dukart spustelėti įrašą.

Numatyta

Mygtuku Numatyta atstatomos pradinės failų vietos pažymėtiems įrašams.

Taisyti

Spustelėjus atveriamas aplanko parinkimo arba vietos taisymo dialogo langas.

Jei norite perrikiuoti įrašus sąraše, spustelėkite stulpelio Tipas antraštę. Stulpelių plotį galima keisti pele tempiant tarp stulpelių esantį skyriklį.

Aplanke {naudotojo profilis} ir jo poaplankiuose saugomi naudotojo duomenys. Aplanko {naudotojo profilis} vieta nustatoma „LibreOffice“ diegimo metu. Įprastas naudotojo profilio aplanko vietas įvairiose operacinėse sistemose galima sužinoti vikio straipsnio apie „LibreOffice“ naudotojo profilio tvarkymą skyriuje Default locations (anglų k.).

Toliau sąraše išvardijamos numatytosios naudotojo duomenų failų vietos ir paaiškinama, kokie duomenys saugomi kiekvienoje vietoje. Atskirų naudotojo duomenų tipų vietas pakeisti, pridėti ar pašalinti galima vietos taisymo dialogo lange.

Tipas

Numatytoji vieta

Aprašas

Automatinis rašybos taisymas

Šiame aplanke saugomi naudotojo pridėti automatinio rašybos taisymo keitiniai.

Autotekstas

Čia saugomi naudotojo autoteksto įrašai.

Atsarginės kopijos

Čia įrašomos automatiškai sukurtos atsarginės dokumentų kopijos.

Žodynai

Šiame aplanke laikomi žodynų failai su naudotojo įtrauktais žodžiais.

Galerija

Į šį aplanką įrašomos naujos galerijos temos.

Paveikslai

Šis aplankas rodomas, kai pirmą kartą atveriamas grafikos objekto atvėrimo arba įrašymo dialogo langas.

Šablonai

Šiame aplanke galima laikyti naudotojo sukurtus šablonus.

Laikini failai

Šiame aplanke laikomi „LibreOffice“ programos darbui reikalingi laikini failai.

Mano dokumentai

Sistemos numatytasis dokumentų aplankas

Šis aplankas rodomas pirmą kartą atvėrus dokumento atvėrimo arba įrašymo dialogo langą.

Klasifikacija

Iš šio failo „LibreOffice“ programa skaito TSCP BAF taisykles.


Vidinės programos vietos – tai vietos, kuriose laikomi kartu su „LibreOffice“ programa pateikiamo turinio failai. Vidinių programos vietų šiame dialogo lange keisti negalima.

Vidinės programos vietos yra aplanko {diegimo aplankas}share poaplankiai. Šie poaplankiai skirti tik skaitymui, o jų turinys prieinamas visiems naudotojams. Aplanko {diegimo aplankas} vieta nustatoma „LibreOffice“ diegimo metu.

Paremkite mus!