Bendrosios parinktys

Parinkčių kortelėje Bendrosios parinktys galima parinkti numatytąsias dokumentų įrašymo nuostatas, taip pat numatytuosius failų formatus.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → Įkėlimas ir įrašymas → Bendrosios parinktys.


Options Save Dialog Image

warning

Kai kurių parinkčių, jas pakeitus, atstatyti negalima. Pakeiskite parinkties reikšmę į pradinę rankiniu būdu, arba spustelėkite mygtuką Atsisakyti ir iš naujo atverkite parinkčių langą.


Įkėlimas

Kartu su dokumentu įkelti naudotojo aprašytas nuostatas

Įkeliant dokumentą įkeliamos ir naudotojo aprašytos ir dokumente įrašytos nuostatos.

Jai parinktis Kartu su dokumentu įkelti naudotojo aprašytas nuostatas nepažymėta, vis tiek taikomos šios naudotojo aprašytos nuostatos:

Šios nuostatos visada įkeliamos kartu su dokumentu, nepriklausomai nuo to, ar ši parinktis pažymėta, ar ne:

Kartu su dokumentu įkelti spausdintuvo nuostatas

Jei ši parinktis pažymėta, spausdintuvo nuostatos bus įkeltos kartu su dokumentu. Dėl to gali būti mėginama dokumentą spausdinti kitur esančiu spausdintuvu, jei rankiniu būdu jo nepakeisite spausdinimo dialogo lange. Jei parinktis nepažymėta, dokumentas bus spausdinamas numatytuoju spausdintuvu. Spausdintuvo nuostatos įrašomos kartu su dokumentu, nepriklausomai nuo to, ar pažymėta ši parinktis.

Įrašymas

Automatinis dokumentų įrašymas

Taisyti dokumento savybes prieš įrašant

Nurodoma, kad dialogo langas Savybės būtų atveriamas kaskart pasirinkus komandą Įrašyti kaip.

Visada sukurti atsarginę kopiją

Įrašant dokumentą, ankstesnė dokumento versija įrašoma kaip atsarginė kopija. Kaskart kai „LibreOffice“ programa kuria naują atsarginę kopiją, ankstesnė atsarginė kopija yra perrašoma. Atsarginės kopijos failo plėtinys yra .BAK.

Jei norite pakeisti vietą, kur įrašomos atsarginės kopijos, pasirinkite → LibreOffice → Failų vietos ir atsivėrusiame lange nurodykite norimą atsarginių kopijų vietą.

Įrašyti duomenis automatiniam atkūrimui kas

LibreOffice“ programai nurodoma įrašyti informaciją, reikalingą visiems atvertiems dokumentams atkurti programos strigties atveju. Galima pasirinkti įrašymo intervalą.

min.

Nurodomas automatinio atkūrimo informacijos įrašymo intervalas minutėmis.

Tuo pačiu įrašyti ir dokumentą

Nurodoma, kad automatiškai įrašant atkūrimo informaciją, būtų įrašyti ir visi atverti dokumentai. Naudojamas tas pats įrašymo intervalas kaip ir atkūrimo informacijai.

URL adresus įrašyti santykinai failų sistemos atžvilgiu

Šia parinktimi santykinis failų sistemos ir interneto URL adresų įrašymas nustatomas numatytuoju. Santykiniai adresai galimi tik tuo atveju, kai ir pagrindinis, ir su juo susietas dokumentas yra tame pačiame diske.

Santykinis adresas visada prasideda nuo katalogo, kuriame yra veikiamasis dokumentas. Tuo tarpu absoliutus adresas prasideda nuo šakninio katalogo. Lentelėje žemiau parodytas sintaksės skirtumas tarp santykinių ir absoliučių adresų:

Pavyzdžiai

Failų sistema

Internetas

santykinis

../paveikslai/pav.jpg

../paveikslai/pav.jpg

absoliutus

file:///C:/darbas/paveikslai/pav.jpg

https://serveris.lt/darbas/paveikslai/pav.jpg


warning

Išplėstiniuose paaiškinimuose visada rodomas absoliutus adresas. Vis dėlto, jei dokumentas įrašomas HTML formatu, „LibreOffice“ programa įrašys santykinį adresą, jei ši parinktis bus pažymėta.


Šiuo langeliu pasirenkamas santykinis failų sistemos adresų įrašymas.

URL adresus įrašyti santykinai žiniatinklio atžvilgiu

Šiuo langeliu pasirenkamas santykinis interneto URL adresų įrašymas.

Numatytasis dokumentų formatas ir ODF nuostatos

ODF formato versija

LibreOffice 7.0 supports the OpenDocument format (ODF) version 1.3. The prior versions of LibreOffice support the file format ODF 1.2. Prior file formats cannot store all new features of the new software.

OpenOffice.org 3 and StarOffice 9 introduced new features which have to be saved using the OpenDocument format (ODF) version 1.2. The prior versions of OpenOffice.org 2 and StarOffice 8 support the file formats ODF 1.0/1.1. Those prior file formats cannot store all new features of the new software.

Current LibreOffice versions can open documents in ODF formats 1.0/1.1, 1.2, and 1.3.

When you save a document, you can select whether to save the document in the format ODF 1.3, ODF 1.3 Extended, ODF 1.2, ODF 1.2 Extended, ODF 1.2 Extended (compatibility mode), or in the prior format ODF 1.0/1.1.

note

Currently, the ODF 1.2 (Extended) or newer formats enable files of Draw and Impress to contain comments. Those comments can be inserted by Insert - Comment in the latest software version. The comments get lost when loading files into prior software versions that were saved by the latest software version.


Some companies or organizations may require ODF documents in the ODF 1.0/1.1, or ODF 1.2 format. You can select these format to save in the listbox. These older formats cannot store all new features, so the new format ODF 1.3 (Extended) is recommended where possible.

The ODF 1.2 Extended (compatibility mode) is a more backward-compatible ODF 1.2 extended mode. It uses features that are deprecated in ODF 1.2 and/or it is 'bug-compatible' to older OpenOffice.org versions. It may be useful if you need to interchange ODF documents with users who use pre-ODF 1.2 or ODF 1.2-only legacy applications.

Perspėti, kai įrašoma ne „OpenDocument“ ar numatytuoju formatu

Šia parinktimi galima nustatyti, kad programa rodytų perspėjimą kaskart, kai dokumentą įrašote ne „OpenDocument“ formatu arba ne numatytuoju formatu, nurodytu parinkčių lango kortelėje Įkėlimas ir įrašymas → Bendrosios parinktys.

Galima pasirinkti numatytąjį formatą kiekvienam dokumentų tipui atskirai. Jei dokumentais nuolat reikia dalintis su „Microsoft Office“ programų paketo naudotojais, čia galima nurodyti, kad „LibreOffice“ naudotų „Microsoft Office“ dokumentų formatus kaip numatytuosius.

Dokumento tipas

Nurodomas dokumento tipas, kuriam parenkamas numatytasis formatas.

Įrašyti šiuo formatu

Nurodomas dokumentų formatas, kuriuo visada bus įrašomi aukščiau pasirinkto tipo dokumentai. Jei veikiamąjį dokumentą norite įrašyti kitokiu formatu nei numatytasis, norimą formatą galima pasirinkti failo įrašymo dialogo lange.

warning

Kai kurių parinkčių, jas pakeitus, atstatyti negalima. Pakeiskite parinkties reikšmę į pradinę rankiniu būdu, arba spustelėkite mygtuką Atsisakyti ir iš naujo atverkite parinkčių langą.


Paremkite mus!