Bendrosios parinktys

Parinkčių kortelėje Bendrosios parinktys galima parinkti numatytąsias dokumentų įrašymo nuostatas, taip pat numatytuosius failų formatus.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → Įkėlimas ir įrašymas → Bendrosios parinktys.


Įkėlimo ir įrašymo parinkčių lango nuotrauka

warning

Kai kurių parinkčių, jas pakeitus, atstatyti negalima. Pakeiskite parinkties reikšmę į pradinę rankiniu būdu, arba spustelėkite mygtuką Atsisakyti ir iš naujo atverkite parinkčių langą.


Įkėlimas

Kartu su dokumentu įkelti naudotojo aprašytas nuostatas

Įkeliant dokumentą įkeliamos ir naudotojo aprašytos ir dokumente įrašytos nuostatos.

Jai parinktis Kartu su dokumentu įkelti naudotojo aprašytas nuostatas nepažymėta, vis tiek taikomos šios naudotojo aprašytos nuostatos:

Šios nuostatos visada įkeliamos kartu su dokumentu, nepriklausomai nuo to, ar ši parinktis pažymėta, ar ne:

Kartu su dokumentu įkelti spausdintuvo nuostatas

Jei ši parinktis pažymėta, spausdintuvo nuostatos bus įkeltos kartu su dokumentu. Dėl to gali būti mėginama dokumentą spausdinti kitur esančiu spausdintuvu, jei rankiniu būdu jo nepakeisite spausdinimo dialogo lange. Jei parinktis nepažymėta, dokumentas bus spausdinamas numatytuoju spausdintuvu. Spausdintuvo nuostatos įrašomos kartu su dokumentu, nepriklausomai nuo to, ar pažymėta ši parinktis.

Įrašymas

Automatinis dokumentų įrašymas

Taisyti dokumento savybes prieš įrašant

Nurodoma, kad dialogo langas Savybės būtų atveriamas kaskart pasirinkus komandą Įrašyti kaip.

Visada sukurti atsarginę kopiją

Įrašant dokumentą, ankstesnė dokumento versija įrašoma kaip atsarginė kopija. Kaskart kai „LibreOffice“ programa kuria naują atsarginę kopiją, ankstesnė atsarginė kopija yra perrašoma. Atsarginės kopijos failo plėtinys yra .BAK.

Jei norite pakeisti vietą, kur įrašomos atsarginės kopijos, pasirinkite → LibreOffice → Failų vietos ir atsivėrusiame lange nurodykite norimą atsarginių kopijų vietą.

Įrašyti duomenis automatiniam atkūrimui kas

LibreOffice“ programai nurodoma įrašyti informaciją, reikalingą visiems atvertiems dokumentams atkurti programos strigties atveju. Galima pasirinkti įrašymo intervalą.

min.

Nurodomas automatinio atkūrimo informacijos įrašymo intervalas minutėmis.

Tuo pačiu įrašyti ir dokumentą

Nurodoma, kad automatiškai įrašant atkūrimo informaciją, būtų įrašyti ir visi atverti „LibreOffice“ dokumentai. Naudojamas tas pats įrašymo intervalas kaip ir atkūrimo informacijai.

Save URLs relative to file system

Šia parinktimi santykinis failų sistemos ir interneto URL adresų įrašymas nustatomas numatytuoju. Santykiniai adresai galimi tik tuo atveju, kai ir pagrindinis, ir su juo susietas dokumentas yra tame pačiame diske.

Santykinis adresas visada prasideda nuo katalogo, kuriame yra veikiamasis dokumentas. Tuo tarpu absoliutus adresas prasideda nuo šakninio katalogo. Lentelėje žemiau parodytas sintaksės skirtumas tarp santykinių ir absoliučių adresų:

Pavyzdžiai

Failų sistema

Internetas

santykinis

../paveikslai/pav.jpg

../paveikslai/pav.jpg

absoliutus

file:///C:/darbas/paveikslai/pav.jpg

https://serveris.lt/darbas/paveikslai/pav.jpg


warning

Išplėstiniuose paaiškinimuose visada rodomas absoliutus adresas. Vis dėlto, jei dokumentas įrašomas HTML formatu, „LibreOffice“ programa įrašys santykinį adresą, jei ši parinktis bus pažymėta.


Šiuo langeliu pasirenkamas santykinis failų sistemos adresų įrašymas.

URL adresus įrašyti santykinai žiniatinklio atžvilgiu

Šiuo langeliu pasirenkamas santykinis interneto URL adresų įrašymas.

Numatytasis dokumentų formatas ir ODF nuostatos

ODF formato versija

„LibreOffice 7.0“ programos suderinamos su OpenDocument formato (ODF) 1.3 versija. Ankstesnės „LibreOffice“ programos versijos buvo suderinamos su ODF 1.2 dokumentų formatu. Senesnių formatų failuose negalima įrašyti visų nauja programa kuriamų elementų.

„OpenOffice.org 3“ ir „StarOffice 9“ programose atsirado funkcijų ir elementų, kuriuos galima įrašyti tik OpenDocument 1.2 versijos formato dokumentuose. Senesnėse programose „OpenOffice.org 2“ ir „StarOffice 8“ buvo naudojamas ODF 1.0/1.1 formatas. Šio formato dokumentuose negalima įrašyti naujose programų versijose atsiradusių naujų elementų.

Vėliausių versijų „LibreOffice“ programos gali atverti ODF 1.0/1.1, 1.2 ir 1.3 formatų dokumentus.

Galima pasirinkti, kokiu formatu įrašyti rengiamus dokumentus: ODF 1.3, ODF 1.3 išplėstiniu, ODF 1.2, ODF 1.2 išplėstiniu, ODF 1.2 išplėstiniu (suderinamumo veiksenoje) ar senuoju ODF 1.0/1.1 formatu.

note

Išplėstinio ODF 1.2 ar naujesnio formato grafikos ir pateikčių dokumentuose galima įrašyti komentarus. Komentarai įterpiami naujoje programos versijoje pasirinkus meniu komandą Įterpimas → Komentaras. Jei nauja programos versija sukurtą dokumentą su komentarais atversite senesnės versijos programa, komentarai bus prarasti.


Kai kurios įstaigos gali reikalauti dokumentų ODF 1.0/1.1 arba ODF 1.2 formatu. Šiuos formatus galima pasirinkti iš išskleidžiamojo sąrašo. Šiais formatais įrašytuose dokumentuose negalima naudoti naujausių programos funkcijų, todėl rekomenduotinas formatas yra išplėstinis ODF 1.3.

Formatas „1.2 išplėstinis (suderinamumo veiksena)“ – tai atgaliniu suderinamumu pasižyminti išplėstinio ODF 1.2 formato atmaina. Šis formatas suderinamas su funkcijomis, kurios nebenaudojamos ODF 1.2 formato dokumentuose, ir senesnėmis „OpenOffice.org“ versijomis. Suderinamumo veiksenos formatas gali būti naudingas, jei ODF dokumentais tenka dalintis su naudotojais, naudojančiais senesnes programas, nesuderinamas su ODF 1.2 formatu.

Perspėti, kai įrašoma ne „OpenDocument“ ar numatytuoju formatu

Šia parinktimi galima nustatyti, kad programa rodytų perspėjimą kaskart, kai dokumentą įrašote ne „OpenDocument“ formatu arba ne numatytuoju formatu, nurodytu parinkčių lango kortelėje Įkėlimas ir įrašymas → Bendrosios parinktys.

Galima pasirinkti numatytąjį formatą kiekvienam dokumentų tipui atskirai. Jei dokumentais nuolat reikia dalintis su „Microsoft Office“ programų paketo naudotojais, čia galima nurodyti, kad „LibreOffice“ naudotų „Microsoft Office“ dokumentų formatus kaip numatytuosius.

Dokumento tipas

Nurodomas dokumento tipas, kuriam parenkamas numatytasis formatas.

Įrašyti šiuo formatu

Nurodomas dokumentų formatas, kuriuo visada bus įrašomi aukščiau pasirinkto tipo dokumentai. Jei veikiamąjį dokumentą norite įrašyti kitokiu formatu nei numatytasis, norimą formatą galima pasirinkti failo įrašymo dialogo lange.

warning

Kai kurių parinkčių, jas pakeitus, atstatyti negalima. Pakeiskite parinkties reikšmę į pradinę rankiniu būdu, arba spustelėkite mygtuką Atsisakyti ir iš naujo atverkite parinkčių langą.


Paremkite mus!