LibreOffice

Šioje dalyje nustatomos bendrosios darbo su „LibreOffice“ programa parinktys. Į šią grupę patenka naudotojo duomenys, įrašymas, spausdinimas, svarbių failų ir aplankų vietos. Šios parinktys įrašomos automatiškai.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite → LibreOffice.


Naudotojo duomenys

Čia galima įvesti arba taisyti duomenis apie programos naudotoją. Kai kurie duomenys jau gali būti įvesti „LibreOffice“ diegimo metu.

Bendrosios parinktys

Parenkamos bendrosios „LibreOffice“ programų paketo nuostatos.

Rodymas

Å iame lange nustatomos rodymo parinktys.

Spausdinimas

Čia nurodomos spausdinimo parinktys.

Keliai

Šiame skyriuje aprašomos svarbių „LibreOffice“ programos aplankų vietos. Aplankų vietas galima keisti.

Å riftai

Tam tikrus šriftus galima pakeisti kitais pasirinktais šriftais. Šriftai keičiami tik juos rodant ekrane ir (arba) spausdinant. Toks šriftų keitimas nepakeičia dokumente įrašytų šriftų nuostatų.

Saugumas

Čia nustatomos dokumentų įrašymo, žiniatinklio ryšių ir dokumentų, kuriuose yra makrokomandų, atvėrimo saugumo parinktys.

Programos spalvos

Nustatomos „LibreOffice“ paketo programų naudotojo sąsajos spalvos. Parinktas nuostatas galima įrašyti kaip spalvų schemą ir įkelti vėliau.

Pritaikymas neįgaliesiems

Nustatomos parinktys, kurios palengvina „LibreOffice“ programų naudojimą žmonėms, turintiems regėjimo, judėjimo, ar kitų negalių.

Kitos parinktys

Nurodomos „Java“ terpės ir „LibreOffice“ suderinamumo parinktys, parenkama, kurią „Java“ programų vykdymo terpę naudoti. Taip pat nustatoma, ar įgalinti eksperimentines (nestabilias) programos funkcijas, pavyzdžiui, makrokomandų įrašymą. Iš čia taip pat galima atverti sudėtingesnės programos sąrankos langą.

„Basic IDE“ parinktys

Čia parenkamos integruotosios programavimo aplinkos (angl. Integrated Development Environment) „Basic IDE“ nuostatos. Ši aplinka skirta „Basic“ kalba užrašytoms makrokomandoms taisyti.

Atnaujinimas internetu

Čia parenkamos automatinio perspėjimo apie „LibreOffice“ naujinimus ir naujinimų atsiuntimo nuostatos.

„OpenCL“ parinktys

„OpenCL“ – tai technologija, paspartinanti skaičiavimus dideliuose skaičiuoklės dokumentuose.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Paremkite mus!