Parinktys

Å ia komanda atveriamas dialogo langas programos parinktims keisti.

Nuostatos įrašomos automatiškai. Jei norite išskleisti parinkčių grupę sąraše kairėje, dukart spustelėkite grupės pavadinimą arba kartą spustelėkite pliuso piktogramą. Jei norite suskleisti parinkčių grupę, spustelėkite minuso piktogramą arba dukart spustelėkite grupės pavadinimą.

note

Dialogo lange rodomos tik tos parinkčių grupės, kurios aktualios veikiamajam dokumentui. Pavyzdžiui, jei veikiamasis dokumentas yra teksto dokumentas, bus rodoma „LibreOffice“ tekstų rengyklės parinkčių grupė. Analogiškai parinkčių grupės rodomos ir kitiems „LibreOffice“ moduliams.


Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Pasirinkite komandą

From the tabbed interface:

On the top right menu (☰), choose Options.

From the keyboard:

Alt + F12


Parinkčių dialogo lango mygtukai

Gerai

Atlikti pakeitimai įrašomi ir užveriamas parinkčių langas.

Atsisakyti

Parinkčių langas užveriamas neįrašius pakeitimų.

Pritaikyti

Nustatytos ar pažymėtos reikšmės pritaikomos neužveriant parinkčių dialogo lango.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

warning

Kai kurių parinkčių, jas pakeitus, atstatyti negalima. Pakeiskite parinkties reikšmę į pradinę rankiniu būdu, arba spustelėkite mygtuką Atsisakyti ir iš naujo atverkite parinkčių langą.


ŽInynas

Atveriamas žinyno straipsnis apie tuo metu rodomą parinkčių langą.

LibreOffice

Šioje dalyje nustatomos bendrosios darbo su „LibreOffice“ programa parinktys. Į šią grupę patenka naudotojo duomenys, įrašymas, spausdinimas, svarbių failų ir aplankų vietos.

Įkėlimas ir įrašymas

Čia nurodomos bendrosios įkėlimo ir įrašymo parinktys.

Languages and Locales

Defines the properties for additional languages.

„LibreOffice“ tekstų rengyklė

Šiomis parinktimis nustatoma, kaip „LibreOffice“ programoje kuriami ir tvarkomi teksto dokumentai. Taip pat galima parinkti nuostatas tik veikiamajam teksto dokumentui.

„LibreOffice“ tinklalapių rengyklė

Čia nustatomos pagrindinės „LibreOffice“ HTML dokumentų (tinklalapių) rengyklės parinktys.

„LibreOffice“ skaičiuoklė

Čia nustatomos parinktys skaičiuoklės dokumentams – kas turi būti rodoma ekrane, kaip turi judėti žymeklis. Tai pat galima sudaryti rikiavimo sąrašus, nurodyti dešimtainių skilčių skaičių, parinkti pataisų žymėjimo nuostatas.

„LibreOffice“ pateikčių rengyklė

Nustatomos naujai kuriamų pateikčių parinktys: pateikties turinys, matavimo vienetai ar tinklelio nuostatos.

„LibreOffice“ grafikos rengyklė

Čia parenkamos visiems grafikos dokumentams galiojančios nuostatos, pavyzdžiui, rodytinas ir spausdintinas turinys, mastelis, tinklelio lygiuotė.

„LibreOffice“ formulių rengyklė

Čia nustatomas spaudinio formatas ir parenkamos kitos spausdinimo nuostatos visiems naujiems formulių dokumentams. Šios nuostatos taikomos, kai dokumentą spausdinate tiesiogiai iš „LibreOffice“ formulių rengyklės „Math“.

„LibreOffice“ duomenų bazių programa

Nustatomos bendrosios duomenų šaltinių „LibreOffice“ programoje parinktys.

Diagramos

Nustatomos bendrosios diagramų rengimo parinktys.

Internetas

Nustatomos programos interneto ryšio parinktys.

Paremkite mus!