Taškų taisymo mygtukų juosta

Taškų taisymo mygtukų juosta parodoma pažymėjus daugiakampį ir pasirinkus komandą Taisyti taškus.

Šioje juostoje esančiomis priemonėmis galima taisyti kreivės arba į kreivę konvertuoto objekto taškus. Galimi tokie mygtukai:

Taisyti taškus

Mygtuku Taisyti taškus aktyvinama arba išjungiama Bezjė objektų taisymo veiksena. Taisymo veiksenoje galima pažymėti atskirus grafikos objekto taškus.

Icon Edit Points

Taisyti taškus

Perkelti taškus

Aktyvinama taškų perkėlimo veiksena. Pelės žymeklį užvedus virš objekto taško, šalia žymeklio bus rodomas mažas kvadratas. Tuomet tašką galima tempti į kitą vietą. Kreivė abipus taško keičia formą ir prisitaiko prie naujos taško vietos.

Jei norite perkelti pačią kreivę arba figūrą nekeičiant jos formos, pelės žymeklį nustatykite ties kreive tarp dviejų taškų arba figūros viduje ir tuomet tempkite.

Icon Move Points

Perkelti taškus

Įterpti taškus

Aktyvinama taškų įterpimo veiksena. Šioje veiksenoje taškus galima perkelti, kaip ir perkėlimo veiksenoje, tačiau jei spustelėsite kreivę tarp dviejų taškų ir šiek tiek patempsite pelę nuspaudę jos klavišą, bus įterptas naujas taškas. Naujasis taškas bus glotnus – linijos iki valdymo taškų bus lygiagrečios ir tokios išliks jas tempiant.

Jei norite įterpti kampo tašką, pirmiausia įterpkite glotnų arba simetrišką tašką, tada paverskite jį kampo tašku naudodami mygtuką Kampo taškas.

Icon Insert Points

Įterpti taškus

Šalinti taškus

Mygtuku Šalinti taškus pašalinami vienas ar keli pažymėti taškai. Jei norite pažymėti keletą taškų, spustelėkite norimus taškus laikydami nuspaustą klavišą Lyg2.

Pirmiausia pažymėkite taškus, kuriuos norite pašalinti, tuomet spustelėkite šį mygtuką arba paspauskite klavišą Šal.

Icon Delete Points

Šalinti taškus

Padalinti kreivę

Mygtuku Padalinti kreivę kreivė perskiriama. Pažymėkite tašką ar taškus, ties kuriais norite perskirti kreivę, tuomet spustelėkite šį mygtuką.

Icon Split Curve

Padalinti kreivę

Konvertuoti į kreivę

Kreivė konvertuojama į tiesią liniją arba tiesi linija – į kreivę. Jei pažymėsite vieną tašką, bus konvertuota kreivė prieš tašką. Jei pažymėsite du taškus, bus konvertuota kreivė tarp tų taškų. Jei pažymėsite daugiau taškų, kaskart spustelėjus šį mygtuką bus konvertuota vis kita kreivės dalis. Jei reikia, glotnūs taškai bus konvertuoti į kampo taškus, o kampo taškai – į glotnius.

Jei kuri nors kreivės dalis yra tiesi linija, šios atkarpos galų taškai turės ne daugiau nei po vieną valdymo tašką. Tokių taškų nebus galima paversti glotniais taškais prieš tai linijos nekonvertavus į kreivę.

Icon Convert to Curve

Konvertuoti į kreivę

Kampo taškas

Pažymėtas taškas arba taškai konvertuojami į kampo taškus. Kampo taškai turi po du valdymo taškus, kurių kiekvieną galima judinti atskirai. Kampo tašką kertanti kreivė sudaro kampą.

Icon Corner Point

Kampo taškas

Keitimas glotniu

Kampo arba simetriškas taškas konvertuojamas į glotnų tašką. Abu kampo taško valdymo taškai išdėstomi vienoje tiesėje ir toliau juos galima judinti tik kartu. Valdymo taškai nuo kreivės taško gali būti nutolę skirtingu atstumu – šitaip galima nustatyti skirtingus kreivės linkius.

Icon Smooth Transition

Keitimas glotniu

Keitimas simetrišku

Kampo taškas arba glotnus taškass konvertuojamass į simetrišką tašką. Abu simetriško taško valdymo taškai išdėstomi vienoje tiesėje ir yra vienodai nutolę nuo kreivės taško. Juos galima judinti tik kartu, o kreivės linkis yra vienodas abiejose taško pusėse.

Icon Symmetric Transition

Keitimas simetrišku

Uždara Bezjė kreivė

Kreivė paverčiama į uždarą kreivę. Paskutinis kreivės taškas sujungiamas su pirmuoju, kuris žymimas didesniu kvadratėliu.

Icon Close Bézier

Uždara Bezjė kreivė

Šalinti taškus

Taškas arba keli taškai pažymimi šalinimui. Taškas šalinamas, jei jis yra tiesioje linijoje. Jei kreivę ar laužtę mygtuku Konvertuoti į kreivę paversite tiese, arba tempdami pele kreivės dalis išdėstysite taip, jog taškas bus tiesioje linijoje, taškas bus pašalintas. Kampo didumas, nuo kurio pradedami šalinti taškai,

Icon Eliminate Points

Šalinti taškus

Paremkite mus!