Formos žvalgymo mygtukų juosta

Formos žvalgymo mygtukų juostoje yra mygtukai duomenų bazės lentelėms taisyti arba duomenų rodiniui tvarkyti. Juosta rodoma dokumento, kuriame yra su duomenų baze susietų laukų, apačioje

Formos žvalgymo juostos mygtukais galima judėti tarp įrašų, taip pat įrašus įterpti ar šalinti. Jei formoje įrašomi duomenys, pakeitimai perkeliami į duomenų bazę. Formos žvalgymo mygtukų juostoje taip pat yra komandos duomenų įrašams rikiuoti, filtruoti ir ieškoti.

Tip Icon

Formos žvalgymo juostą į formą galima įdėti mygtuku Žvalgymo juosta, esančiu mygtukų juostoje Kiti valdikliai. Pastarąją atversite Formos valdiklių juostoje spustelėję mygtuką Daugiau valdiklių.


Note Icon

Žvalgymo juosta matoma tik su duomenų baze susietose formose. Formos projektavimo veiksenoje žvalgymo juosta nerodoma. Dar žr. Lentelės duomenų mygtukų juosta.


Duomenų atvaizdavimo būdą galima keisti rikiavimo ir filtravimo funkcijomis. Jas taikant, pradinės duomenų bazės lentelės nėra keičiamos.

Pritaikyta rikiavimo tvarka arba filtras įrašomi į veikiamąjį dokumentą. Jei yra pritaikytas filtras, žvalgymo juostos mygtukas Taikyti filtrą vaizduojamas įspaustas. Rikiavimo ir filtravimo parinktis taip pat galima nustatyti formos savybių dialogo lange (Formos savybių lango kortelė Duomenys, savybės Rikiavimas ir Filtravimas).

Note Icon

Jei forma sukurta SQL sakinio pagrindu, (žr. formos savybių lango kortelė Duomenys, laukas Duomenų šaltinis), tuomet filtravimo ir rikiavimo funkcijas galima naudoti tik jei SQL sakinyje naudojama tik viena lentelė ir sakinys nėra užrašytas vietine SQL sintakse.


Įrašo numeris

Rodomas veikiamojo įrašo numeris. Jei norite eiti į konkretų įrašą, čia įveskite jo numerį.

Pirmas įrašas

Piktograma

Pereinama į pirmąjį įrašą.

Ankstesnis įrašas

Piktograma

Pereinama į ankstesnį įrašą.

Kitas įrašas

Piktograma

Pereinama į kitą įrašą.

Paskutinis įrašas

Piktograma

Pereinama į paskutinį įrašą.

Įrašyti įrašą

Piktograma

Įrašomas naujas duomenų įrašas. Pakeitimas užregistruojamas duomenų bazėje.

Atšaukti: duomenų įvestis

Piktograma

Atšaukiama duomenų įvedimo operacija.

Naujas įrašas

Piktograma

Sukuriamas naujas įrašas.

Šalinti įrašą

Piktograma

Pašalinamas įrašas. Šalinimo užklausą reikės patvirtinti.

Atnaujinti

Atnaujinami rodomi duomenys. Jei duomenis tvarko keletas naudotojų, atnaujinimas užtikrina, kad naudotojai matys naujausius duomenis.

Piktograma

Atnaujinti

Ieškoti įrašo

Atliekama paieška duomenų bazės lentelėse ir formose. Formose ir duomenų bazių lentelėse reikšmių paiešką galima vykdyti tarp duomenų laukų, sąrašų laukų ir žymimųjų langelių.

Įrašo paieškos piktograma

Ieškoti įrašo

Rikiuoti didėjančiai

Teksto laukai rikiuojami pagal abėcėlę, skaitiniai laukai – pagal skaičiaus vertę.

Rikiuoti didėjančiai

Rikiuoti didėjančiai

Rikiuoti mažėjančiai

Teksto laukai rikiuojami pagal abėcėlę, skaitiniai laukai – pagal skaičiaus vertę.

Rikiuoti mažėjančiai

Rikiuoti mažėjančiai

Automatinis filtras

Įrašai filtruojami pagal pažymėto duomenų lauko turinį.

Piktograma

Automatinis filtras

Formos tipo filtrai

Formos tipo filtrais į duomenų bazės serverį siunčiama komanda filtruoti rodomus duomenis pagal nustatytus kriterijus.

Piktograma

Formos tipo filtrai

Rikiuoti

Nustatomi rodomų duomenų rikiavimo kriterijai.

Rikiavimo piktograma

Rikiuoti

Atstatyti filtravimą ir rikiavimą

Panaikinamos filtravimo nuostatos ir parodomi visi veikiamosios lentelės įrašai.

Piktograma

Atstatyti filtravimą ir rikiavimą

Duomenų šaltinis kaip lentelė

Formos lange atveriamas papildomas lentelės polangis. Kai parinktis Duomenų šaltinis kaip lentelė įgalinta, lentelė rodoma virš formos.

Piktograma

Duomenų šaltinis kaip lentelė

Taikyti filtrą

Pritaikomas arba pašalinamas lentelės duomenų filtras.

Piktograma

Taikyti filtrą

Paremkite mus!