Lentelės duomenų mygtukų juosta

Lentelės duomenų juostos mygtukais galima keisti duomenų rodymo būdą.

Filtruoti duomenys rodomi tol, kol pakeisite arba pašalinsite rikiavimo ar filtravimo kriterijus. Jei yra pritaikytas filtras, lentelės duomenų juostoje aktyvinamas mygtukas Taikyti filtrą.

Įrašyti dabartinį įrašą

Įrašomas dabartinis duomenų bazės lentelės įrašas. Mygtukas Įrašyti dabartinį įrašą yra lentelės duomenų mygtukų juostoje.

Piktograma

Įrašyti dabartinį įrašą

Taisyti duomenis

Aktyvinama arba išjungiama veikiamosios duomenų bazės taisymo veiksena.

Piktograma

Taisyti duomenis

Atšaukti

Panaikinamas paskutinės įvykdytos komandos rezultatas arba paskutinis surinktas teksto fragmentas. Jei norite pasirinkti atšauktiną komandą, standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite rodyklę šalia mygtuko Atšaukti.

Piktograma

Atšaukti: duomenų įvedimą

Ieškoti įrašo

Formose ir duomenų bazių lentelėse reikšmių paiešką galima vykdyti tarp duomenų laukų, sąrašų laukų ir žymimųjų langelių.

Įrašo paieškos piktograma

Ieškoti įrašo

Atnaujinti

Atnaujinami rodomi duomenys. Jei duomenis tvarko keletas naudotojų, atnaujinimas užtikrina, kad naudotojai matys naujausius duomenis.

Icon Refresh

Atnaujinti

Rikiuoti

Nustatomi rodomų duomenų rikiavimo kriterijai.

Sort Order Icon

Rikiuoti

Rikiuoti didėjančiai

Teksto laukai rikiuojami pagal abėcėlę, skaitiniai laukai – pagal skaičiaus vertę.

Rikiuoti didėjančiai

Rikiuoti didėjančiai

Rikiuoti mažėjančiai

Teksto laukai rikiuojami pagal abėcėlę, skaitiniai laukai – pagal skaičiaus vertę.

Rikiuoti mažėjančiai

Rikiuoti mažėjančiai

Automatinis filtras

Įrašai filtruojami pagal pažymėto duomenų lauko turinį.

Icon AutoFilter

Automatinis filtras

Taikyti filtrą

Pritaikomas arba pašalinamas lentelės duomenų filtras.

Icon Form Filter

Taikyti filtrą

Įprastas filtras

Šia funkcija nustatomos filtravimo parinktys.

Piktograma

Įprastas filtras

Atstatyti filtravimą ir rikiavimą

Panaikinamos filtravimo nuostatos ir parodomi visi veikiamosios lentelės įrašai.

Piktograma

Atstatyti filtravimą ir rikiavimą

Duomenis į tekstą

Visi pažymėto įrašo laukai įterpiami į veikiamąjį dokumentą žymeklio vietoje.

Piktograma

Duomenis į tekstą

Duomenis į laukus

Esamos duomenų bazės laukų turinys atnaujinamas pažymėtų įrašų duomenimis. Mygtukas Duomenis į laukus veiksnus tik jei veikiamasis dokumentas yra teksto dokumentas.

Piktograma

Duomenis į laukus

Laiškų komponavimas

Paleidžiamas laiškų komponavimo vediklis laiškų blankams kurti.

Piktograma

Laiškų komponavimas

Veikiamojo dokumento duomenų šaltinis

Duomenų šaltinio polangyje parodoma su veikiamuoju dokumentu susieta duomenų bazės lentelė.

Piktograma

Veikiamojo dokumento duomenų šaltinis

Naršyklė

Parodoma arba paslepiama duomenų šaltinių naršyklė. Mygtukas Naršyklė yra lentelės duomenų mygtukų juostoje.

Piktograma

Naršyklė

Paremkite mus!