Standartinė juosta

Standartinė juosta yra kiekvienoje „LibreOffice“ programoje.

Naujas

Sukuriamas naujas „LibreOffice“ dokumentas.

Nauja piktograma

Naujas

Atverti

Opens a local or remote file. Opening multiple files is possible.

Atverti piktogramą

Atverti failą

Įrašyti

Įrašomas veikiamasis dokumentas.

Piktograma „Įrašyti“

Įrašyti

Įrašyti kaip

Veikiamasis dokumentas įrašomas kitoje vietoje, kitokiu failo vardu ar kitokio tipo failu.

Piktograma „Įrašyti kaip“

Įrašyti kaip

Dokumentą el. paštu

Numatytojoje el. pašto programoje atveriamas naujas langas su dabartiniu dokumentu kaip priedu. Naudojamas dabartinis failo formatas. Jei dokumentas yra naujas ir neįrašytas, naudojamas čia nurodomas formatas → Įkėlimas ir įrašymas → Bendra.

Piktograma „Dokumentą el. paštu“

Dokumentą el. paštu

Edit Mode

Use the Edit Mode option to activate the edit mode.

Edit Mode Icon

Edit Mode

Eksportuoti PDF formatu

Veikiamasis dokumentas įrašomas PDF v1.4 formatu. PDF failą, jei įdiegta tokio formato dokumentų peržiūros programa, galima atverti ir spausdinti bet kurioje operacinėje sistemoje – įrašytas formatavimas nebus iškraipytas.

Piktogramos eksportas tiesiogiai kaip PDF

Tiesiogiai eksportuoti PDF formatu

Spausdinti tuoj pat

Click the Print File Directly icon to print the active document with the current default print settings. These can be found in the Printer Setup dialog, which you can call with the Printer Settings menu command.

Print File Directly Icon

Print File Directly

Rašyba

Checks the document or the current selection for spelling errors. If a grammar checking extension is installed, the dialog also checks for grammar errors.

Icon

Rašybos tikrinimas

Automatic Spell Checking On/Off

Jei parinktis įgalinta, rašyba tikrinama automatiškai renkant tekstą, o klaidos pabraukiamos.

Automatic Spell Checking On/Off

Automatic Spell Checking On/Off

Iškirpti

Atranka pašalinama ir nukopijuojama į iškarpinę.

Icon

Cut

Kopijuoti

Atranka nukopijuojama į iškarpinę.

Icon

Copy

Įdėti

Iškarpinės turinį įterpia į žymeklio vietą juo pakeisdamas visą pažymėtą tekstą ir objektus.

Icon

Paste

Clone Formatting

First select some text or an object, then click this icon. Then click on or drag across other text or click an object to apply the same formatting.

Click the Clone Formatting icon Icon on the Standard toolbar.

Piktograma

Clone Formatting

Atšaukti

Panaikinamas paskutinės įvykdytos komandos rezultatas arba paskutinis surinktas teksto fragmentas. Jei norite pasirinkti atšauktiną komandą, standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite rodyklę šalia mygtuko Atšaukti.

Icon

Atšaukti

Atstatyti

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Icon

Redo

Hipersaitas

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Icon

Hipersaito dialogo langas

Navigator

Click the Navigator On/Off icon to hide or show the Navigator.

Piktograma

Navigator On/Off

Zoom & View Layout

Reduces or enlarges the screen display of LibreOffice. The current zoom factor is displayed as a percentage value on the Status bar.

Icon

Mastelis

„LibreOffice“ žinynas

Atveriamas pagrindinis veikiamosios „LibreOffice“ paketo programos žinyno langas. Žinyną skaityti galima tiesiog vartant puslapius arba ieškant reikiamos informacijos rodyklėje ar visame žinyno tekste.

Icon Help

„LibreOffice“ žinynas

What’s This?

Enables extended help tips under the mouse pointer until the next click.

Icon “What’s This?”

What’s This?

Load URL

Loads a document specified by an entered URL. You can type a new URL, edit an URL, or select one from the list. Displays the full path of the current document.

Tip Icon

Enable Load URL with the Visible Buttons command (right-click the toolbar).


Paremkite mus!