Undoing Direct Formatting for a Document

You can undo all formatting that has not been made by styles in a few steps.

Tiesioginis formatavimas ir formatavimas stiliais

Dokumento formatavimas nenaudojant stilių vadinamas tiesioginiu formatavimu. Tai reiškia, kad kiekvienas dokumento elementas formatuojamas tiesiogiai ir atskirai. Jeigu kurį nors formatą prireikia pakeisti ar pakoreguoti, tai tą veiksmą reikia atlikti su kiekvienu dokumento elementu, kuriam tas formatas buvo panaudotas. Kai naudojami stiliai, tai formatai aprašomi ir įvardijami atskirai, stilių languose, o į formatuojamas dokumento vietas įrašomi tik stilių vardai. Jeigu kurį nors formatą prireikia pakoreguoti, tai tas koregavimas atliekamas vieną kartą siliaus lange ir automatiškai pritaikomas visoms dokumento vietoms, kur tas stilius buvo panaudotas. Tai ir yra stilių privalumas.

Tiesioginį formatavimą iš viso dokumento galima pašalinti pažymėjus visą tekstą sparčiuoju klavišu +A ir pasirinkus Formatas – Šalinti tiesioginį formatavimą.

Removing all Direct Formatting in a LibreOffice Writer Document

  1. Press Ctrl+A to select the whole text.

  2. Choose Format - Clear Direct Formatting.

Removing all Direct Formatting in a LibreOffice Calc Spreadsheet

  1. While pressing the Shift key click the first and then the last sheet tab to select all sheets.

  2. Press Ctrl+A to select the whole text.

  3. Choose Format - Clear Direct Formatting.

Removing all Direct Formatting in a LibreOffice Presentation

  1. Click the Outline tab to open outline view.

  2. Press Ctrl+A to select the whole text.

  3. Choose Format - Clear Direct Formatting.

Paremkite mus!