Teksto spalvos keitimas

Spustelėkite rodyklę šalia mygtuko Teksto spalva. Pasirodys papildoma mygtukų juosta, kurioje bus galima parinkti norimą teksto spalvą.

Piktograma

Teksto spalva

Piktograma

Šioje pastraipoje aprašoma elgsena taikoma tik „LibreOffice“ tekstų rengyklei. Jei mygtuką trumpai spustelėsite, kai nėra pažymėta jokio teksto, pelės žymeklis įgis dažų skardinės formą. Nuspaudę kairįjį pelės klavišą, tempkite šį žymeklį ir pažymėkite tekstą. Pažymėto teksto spalva pakeičiama į parinktąją. Žymeklis liks tokioje veiksenoje, kol dar kartą spustelėsite mygtuką, arba kol spustelėsite pelės klavišą, bet netempsite pelės, arba kol paspausite grįžties klavišą.

Visose „LibreOffice“ programose (tekstų, grafikos, pateikčių rengyklėse ar skaičiuoklėje) teksto spalvą galima pritaikyti taip: pažymėkite norimą tekstą ir teksto spalvos mygtukų juostoje spustelėkite norimą spalvą.

Formato kopijavimas

Teksto spalva

Paremkite mus!