Tvarkyti šablonus

Šablonų tvarkytuvės lange galima tvarkyti šablonus ar pradėti naują dokumentą iš šablono.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Failas → Naujas → Šablonai.

Pasirinkite komandą Failas → Šablonai → Tvarkyti šablonus.

Bet kurioje „LibreOffice“ programoje paspauskite klavišų kombinaciją +Lyg2+N .

Pradžios lange spustelėkite mygtuką Šablonai.

Pradžios lange pasirinkite bet kurio tipo šabloną iš mygtuko Šablonai išskleidžiamojo meniu.


Naudojant šablonus galima sutaupyti laiko dokumentų rengimui – iš šablono naujas dokumentas pradedamas jau su užpildytu turiniu ir nustatytu formatu. Šablonų tvarkytuvėje galima peržiūrėti ir tvarkyti „LibreOffice“ programoje turimus šablonus.

Kartu su „LibreOffice“ programa pateikiamas ir šablonų rinkinys teksto, skaičiuoklės, grafikos dokumentams ir pateiktims kurti. Galima naudoti šablonų tvarkytuvėje jau esančius šablonus, sukurti savo šablonus ar atsisiųsti daugiau šablonų iš interneto.

note

If you have opened the LibreOffice start center and have not yet opened a document or application, the Template Manager may be accessed differently. Ctrl-Shift-N will still open the Template Manager, but it may also be accessed by choosing Templates from the left sidebar, and then choosing Manage Templates.


Pagrindinis langas – šablonų pasirinkimas

Pagrindiniame šablonų tvarkytuvės lange rodomos esamų šablonų peržiūros. Šablonai rodomi atsižvelgiant į nustatytus paieškos ir filtravimo kriterijus. Jei norite iš šablono kurti naują dokumentą su šablone esančiu turiniu ir formatavimu, dukart spustelėkite norimą šabloną.

Paieška

Šablonų ieškoti galima pagal tam tikrą tekstą – jį įveskite langelyje viršuje kairėje. Pagal paieškos kriterijų rasti šablonai bus rodomi pagrindiniame lange.

Filtras

Iš išskleidžiamojo sąrašo galima pasirinkti rodyti visus šablonus, arba tik teksto, tik skaičiuoklės, tik grafikos ar tik pateikčių dokumentus. Filtravimo kriterijų atitinkantys šablonai rodomi pagrindiniame lange.

Kategorijos

Kategorijos – tai tarsi aplankai, į kuriuos sudėti šablonai. Galima rinktis iš numatytųjų kategorijų: mano šablonai; tarnybiniai laiškai; MediaWiki; kiti tarnybiniai dokumentai; asmeniniai laiškai ir dokumentai; pateiktys; stiliai. Taip pat galima sukurti naujas reikalingas kategorijas. Jei norite sukurti kategoriją, šablonų tvarkytuvės lange pasirinkite komandą iš mygtuko Nuostatos išskleidžiamojo meniu.

note

Negalima kurti kategorijos kitoje kategorijoje.


note

Jei šablonus iš kategorijos Mano šablonai norite įrašyti į kitą aplanką, pasirinkite LibreOffice → Failų vietos ir nurodykite norimą šablonų aplanką.


Nuostatos

Spustelėjus mygtuką lango apatiniame kairiajame kampe išskleidžiamas nuostatų meniu. Jame yra komandos naujai kategorijai sukurti, kategorijai pašalinti ir šablonų sąrašui atnaujinti. Jei numatytasis naujų dokumentų šablonas buvo pakeistas, šiame meniu bus ir komanda numatytajam šablonui atstatyti.

Ieškoti šablonų internete

Spustelėkite mygtuką Ieškoti šablonų internete, jei norite interneto naršyklėje atverti tinklalapį https://templates.libreoffice.org, iš kurio galima atsisiųsti naujų šablonų.

Atverti

Pagrindiniame lange pažymėkite šabloną, tada arba spustelėkite jį dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite komandą Atverti, arba paspauskite įvedimo klavišą, arba dukart spustelėkite šabloną, kad pradėtumėte naują dokumentą iš pažymėto šablono.

Taisyti

Pagrindiniame lange pažymėkite šabloną ir spustelėkite jį dešiniuoju pelės klavišu, tada pasirinkite komandą Taisyti. Ši funkcija neveiks su kartu su programa pateiktais šablonais.

Nustatyti numatytuoju

Jei norite nustatyti šabloną numatytuoju, pažymėkite jį pagrindiniame lange, spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite komandą Nustatyti numatytuoju. Šalia šablono miniatiūros atsiras žalia varnelė, o šablonas bus įkeliamas kaskart pradedant naują dokumentą atitinkamoje programoje.

tip

Daugiau informacijos apie numatytuosius šablonus


Pervadinti

Jei norite pakeisti šablono pavadinimą, pagrindiniame lange pažymėkite šabloną ir spustelėkite jį dešiniuoju pelės klavišu, tada pasirinkite komandą Pervadinti. Bus atvertas dialogo langas, kuriame reikės įvesti naująjį šablono pavadinimą. Jei įvedę pavadinimą spustelėsite Gerai, naujasis pavadinimas bus pritaikytas šablonui. Jei spustelėsite mygtuką Atsisakyti, liks ankstesnis šablono pavadinimas.

Šalinti

Jei norite pašalinti šabloną, pažymėkite jį pagrindiniame lange, tada paspauskite šalinimo klavišą arba spustelėkite šablono miniatiūrą dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite komandą Šalinti. Šalinimą reikės patvirtinti atsivėrusiame dialogo lange. Spustelėjus Taip šablonas bus pašalintas, spustelėjus Ne šalinimo bus atsisakyta.

Perkelti

Pasirinkite komandą Perkelti lango apačioje, jei norite perkelti pažymėtą šabloną į kitą kategoriją. Numatytųjų šablonų perkelti negalima, bet galima sukurti jų kopijas kitose kategorijose.

Eksportuoti

Pažymėjus šabloną ir lango apačioje pasirinkus komandą Eksportuoti, šabloną galima įrašyti į norimą aplanką kompiuterio diske.

Importuoti

Spustelėkite mygtuką Importuoti lango apačioje ir tada pasirinkite kategoriją, kad šabloną iš kompiuterio disko importuotumėte į norimą kategoriją šablonų tvarkytuvėje.

Pavyzdžiai

1 pavyzdys. Tarnybinio laiško kūrimas

 1. Paleiskite teksto rengyklę „LibreOffice Writer“.

 2. Paspaudę klavišų kombinaciją +Lyg2+N arba pasirinkę komandą Failas → Naujas → Šablonai atverkite šablonų tvarkytuvę.

 3. Pasirinkite kategoriją Tarnybiniai laiškai.

 4. Pradėkite naują dokumentą iš norimo šablono – dukart spustelėkite šablono miniatiūrą arba spausdami tabuliavimo klavišą pažymėkite šabloną ir tada paspauskite įvedimo klavišą.

 5. Naujas dokumentas iš pasirinkto šablono bus sukurtas naujame teksto rengyklės „LibreOffice Writer“ lange.

 6. Pakeiskite tekstą ir logotipą pagal savo poreikius.

2 pavyzdys. Šablono importas – asmeninių finansų skaičiuoklės dokumentas

 1. Paleiskite skaičiuoklę „LibreOffice Calc“.

 2. Paspaudę klavišų kombinaciją +Lyg2+N arba pasirinkę komandą Failas → Naujas → Šablonai atverkite šablonų tvarkytuvę.

 3. Spustelėkite mygtuką Ieškoti šablonų internete.

 4. Raskite šabloną „Personal Budget Template“ ir jį atsisiųskite.

 5. Atverkite šablonų tvarkytuvę ir spustelėkite mygtuką Importuoti.

 6. Pasirinkite kategoriją, kuriai norite priskirti naująjį šabloną (pavyzdžiui, Mano šablonai) ir spustelėkite mygtuką Gerai.

 7. Atverkite aplanką, kuriame yra atsiųstas šablonas, pažymėkite šabloną ir spustelėkite Atverti.

 8. Naujasis šablonas nuo šiol bus pasirinktoje kategorijoje.

3 pavyzdys. „LibreOffice Impress“ – pateikties šablonas

 1. Paleiskite pateikčių rengyklę „LibreOffice Impress“.

 2. Kai paleidžiama „LibreOffice Impress“ rengyklė, šablonų tvarkytuvė atveriama automatiškai.

 3. Pasirinkite norimą pateikties šabloną – rasti gali būti lengviau filtruojant pagal kategorijas ar naudojant paiešką.

 4. Kitos funkcijos šablonų tvarkytuvėje šiuo metu neveiks – galima tik pasirinkti šabloną, filtruoti ar importuoti.

 5. Kol pateikčių rengyklė „LibreOffice Impress“ veikia, galima iš naujo atverti šablonų tvarkytuvės langą – tuomet jame veiks ir kitos funkcijos.

tip

Šablonams tvarkyti išnaudokite kategorijų funkcionalumą. Kurkite naujus šablonus, atsisiųskite juos ir tvarkykite šablonų tvarkytuvėje. Šablonai gali ypač paspartinti didelio kiekio panašių dokumentų kūrimą.


Šablonai ir stiliai

See Creating a Document Template for related information.

Naudotojo vadovo „Getting Started Guide“ 3 skyrius „Using Styles and Templates“. Vadovą anglų kalba galima atsisiųsti iš dokumentacijos tinklalapio.

Šablonų galima atsisiųsti iš tinklalapio https://templates.libreoffice.org.

Paremkite mus!