Versijų tvarkymas

Meniu Failas yra komanda Versijos – ją naudojant galima įrašyti keletą skirtingų to paties dokumento versijų tame pačiame faile.

Galima peržiūrėti atskiras dokumento versijas ar spalvotai paryškinti dokumento versijų skirtumus.

Dokumento atvėrimo dialogo lange iš išskleidžiamojo sąrašo galima pasirinkti, kurią dokumento versiją atverti.

Paremkite mus!