Protecting Changes

note

Dokumentų tikrinimo funkcija galima naudotis „LibreOffice“ tekstų rengyklėje ir skaičiuoklėje.


Jei norite apsaugoti dokumente atliktas ir pažymėtas pataisas slaptažodžiu, pasirinkite Taisa → Sekti taisymus → Apsaugoti slaptažodžiu. Tuomet, jei norėsite sustabdyti pataisų žymėjimą arba priimti ar atmesti pataisas, pirma reikės įvesti slaptažodį.

  1. Pasirinkite komandą Apsaugoti slaptažodžiu. Atveriamas slaptažodžio dialogo langas.

  2. Įveskite slaptažodį bent iš vieno rašmens, patvirtinkite jį įvesdami dar kartą ir spustelėkite mygtuką Gerai.

Paremkite mus!