Pataisų žvalgymas

note

Ši funkcija galima tik tekstų rengyklėje.


Yra dvi komandos, skirtos pataisoms žvalgyti teksto dokumente:

Naudojant šias komandas kartu su komandomis Priimti ir Atmesti galima žvalgyti, priimti ir atmesti pataisas neatvėrus dialogo lango Taisa → Sekti taisymus → Tvarkyti pataisas.

Paremkite mus!