Pataisų žymėjimas

note

Dokumentų tikrinimo funkcija galima naudotis „LibreOffice“ tekstų rengyklėje ir skaičiuoklėje.


Ne visos pataisos yra pažymimos. Pavyzdžiui, nepažymimas tabuliavimo pozicijos lygiuotės keitimas iš kairinės į dešininę. Vis dėlto, dauguma redaktoriaus pataisų bus pažymėtos – tai teksto įterpimas, šalinimas ar keitimas, taip pat formatavimas.

  1. Jei norite pradėti žymėti pataisas, atverkite dokumentą ir pasirinkite Taisa → Sekti taisymus → Žymėti pataisas.

  2. Atlikite norimus taisymus dokumente. Naujai įvestas tekstas bus pabrauktas spalvota linija, o pašalintas tekstas ir toliau bus matomas dokumente, tik bus perbrauktas ir rodomas spalvotai.

  3. Jei užvesite pelės žymeklį virš pažymėtos pataisos, paaiškinime bus parodytas pataisos tipas, autorius, data ir laikas. Jei įgalinti išplėstiniai paaiškinimai, juose bus rodomi dar ir pataisų komentarai.

Skaičiuoklės dokumente pataisos paryškinamos rėmeliu aplink langelius. Jei užvesite pelės žymeklį virš langelio, paaiškinime bus parodyta daugiau informacijos apie pataisą.

Jei prie pataisos norite pridėti komentarą, nustatykite žymeklį pataisos tekste ir pasirinkite Taisa → Sekti taisymus → Komentuoti pataisą. Pataisos komentaras bus rodomas ne tik išplėstiniame paaiškinime, bet ir pataisų tvarkymo dialogo lange.

Jei norite sustabdyti pataisų žymėjimą, dar kartą pasirinkite Taisa → Sekti taisymus → Žymėti pataisas. Varnelė nuo komandos pavadinimo bus pašalinta, o dokumentą bus galima įrašyti.

Teksto dokumentuose visas pakeistas eilutes galima pažymėti papildomai, pavyzdžiui, raudona linija paraštėje.

Pataisų žymėjimo nuostatas galima pakeisti lange → „LibreOffice“ tekstų rengyklėPataisos arba → „LibreOffice“ skaičiuoklėPataisos.

Paremkite mus!