Versijų suliejimas

Note Icon

Dokumentų tikrinimo funkcija galima naudotis „LibreOffice“ tekstų rengyklėje ir skaičiuoklėje.


Kai to paties dokumento kopijas taisė keletas autorių, visas taisytas kopijas galima sulieti su pradiniu dokumentu. Vienintelė sąlyga – taisytos kopijos nuo pradinio dokumento gali skirtis tik pažymėtomis pataisomis. Visas kitas dokumento turinys turi būti identiškas.

  1. Atverkite pradinį dokumentą, su kuriuo norite sulieti kitas kopijas.

  2. Pasirinkite Taisa → Sekti taisymus → Sulieti su dokumentu. Atveriamas failo parinkimo dialogo langas.

  3. Dialogo lange parinkite norimą dokumento kopiją su žymėtomis pataisomis. Jei pradinis dokumentas nebuvo keistas nuo kopijos sukūrimo, kopija bus sulieta su pradiniu dokumentu.

    Jei sukūrus kopiją buvo pakeistas ir pradinis dokumentas, klaidos dialogo langu bus pranešta apie nepavykusį suliejimą.

  4. Suliejus dokumentus, dokumento kopijoje atliktos ir pažymėtos pataisos bus matomos ir pradiniame dokumente.

Pataisų žymėjimas ir rodymas

Pataisų žymėjimas

Pataisų priėmimas ir atmetimas

Dokumento versijų palyginimas

Versijų tvarkymas

Paremkite mus!