Dokumento versijų palyginimas

note

Dokumentų tikrinimo funkcija galima naudotis „LibreOffice“ tekstų rengyklėje ir skaičiuoklėje.


Tarkime, dokumentą rengiate kartu su keliais bendraautoriais ar recenzentais. Dokumentą reikės išsiųsti recenzentams, o šie, atlikę pakeitimus, turės atsiųsti jums atgal.

Įprastu atveju, recenzentai turėtų įgalinti taisymų sekimą pasirinkę Taisa → Sekti taisymus → Žymėti pataisas, kad jų atliktus pakeitimus lengvai matytumėte.

Jei kuris nors iš bendraautorių nepažymėjo atliktų pataisų, jas galima pamatyti palyginus pataisytą dokumentą su pradiniu.

  1. Atverkite bendraautoriaus ar recenzento pataisytą dokumentą, tuomet pasirinkite Taisa → Sekti taisymus → Palyginti su dokumentu.

    Visuomet pirma atverkite naujesnį dokumentą ir jį lyginkite su senesniuoju.

  2. Atveriamas failo parinkimo langas. Jame parinkite senesnį (pradinį) dokumentą.

    LibreOffice“ sulieja abu dokumentus bendraautoriaus dokumento lange. Visi teksto dokumento fragmentai, kurie yra bendraautoriaus dokumente, bet nėra pradiniame, rodomi kaip įterpti. Fragmentai, kuriuos bendraautorius pašalino, rodomi kaip pašalinti.

  3. Dabar galima priimti ar atmesti įterpimus ir šalinimus kaip įprastas žymėtas pataisas. Po to bus galima įrašyti bendraautoriaus dokumentą kaip naują pradinį dokumentą nauju failo vardu.

Paremkite mus!