LibreOffice dokumentų turinio apsauga

Šiame skyriuje apžvelgiama keletas būdų, kaip apsaugoti LibreOffice dokumentus nuo taisymo, šalinimo ar peržiūros.

Apsaugos įgalinimas visiems dokumentams įrašymo metu

Visus „OpenDocument“ formatu įrašomus dokumentus galima įrašyti su slaptažodžiu. Su slaptažodžiu įrašytų dokumentų nepavyks atverti be slaptažodžio. Dokumento turinys apsaugomas taip, kad jo nebūtų galima peržiūrėti ir kitomis programomis. Apsaugomas dokumento tekstas, paveikslai ir OLE objektai.

Apsaugos įgalinimas

Pasirinkite komandą Failas → Įrašyti kaip ir pažymėkite parinktį Įrašyti su slaptažodžiu. Įrašykite dokumentą.

Apsaugos išjungimas

Atverkite dokumentą įvedę teisingą slaptažodį. Pasirinktie komandą Failas → Įrašyti kaip ir panaikinkite parinkties Įrašyti su slaptažodžiu žymėjimą.


Warning Icon

Lange Failas → Savybės įvesta informacija (autoriaus vardas, dokumento sukūrimo data, žodžių ar rašmenų skaičius ir kt.) nėra apsaugoma.


Pataisų žymėjimo apsauga

Taisant „LibreOffice“ skaičiuoklės ar „LibreOffice“ tekstų rengyklės dokumentus, pataisų žymėjimo funkcija įrašo, kas atliko kiekvieną taisymą. Šią funkciją galima apsaugoti taip, kad ją išjungti būtų galima tik su slaptažodžiu. Neįvedus teisingo slaptažodžio visos pataisos bus žymimos, o jų priimti ar atmesti nebus galima.

Apsaugos įgalinimas

Pasirinkite komandą Taisa → Sekti taisymus → Apsaugoti slaptažodžiu. Įveskite slaptažodį bent iš vieno rašmens ir jį patvirtinkite.

Apsaugos išjungimas

Pasirinkite komandą Taisa → Sekti taisymus → Apsaugoti slaptažodžiu. Įveskite teisingą slaptažodį.


Kadrų, paveikslų ir OLE objektų apsauga

Galima apsaugoti į dokumentų įterptų paveikslų, kadrų (tekstų rengyklėje) ir OLE objektų turinį, padėtį ir dydį.

Apsaugos įgalinimas

Pavyzdžiui, teksto dokumente įterpto paveikslo apsaugos įgalinimas: Pasirinkite komandą Formatas → Paveikslas → Savybės ir atverkite kortelę Parinktys. Parinkčių grupėje Apsaugoti pažymėkite parinktis Turinį, Padėtį ar Dydį.

Apsaugos išjungimas

Pavyzdžiui, teksto dokumente įterpto paveikslo apsaugos išjungimas: Pasirinkite komandą Formatas → Paveikslas → Savybės ir atverkite kortelę Parinktys. Parinkčių grupėje Apsaugoti panaikinkite norimų parinkčių žymėjimą.


Grafikos ir formos objektų apsauga

Grafikos objektus, sukurtus naudojantis braižymo priemonių mygtukų juosta, galima apsaugoti nuo netyčinio perkėlimo ar dydžio keitimo. Tą patį galima atlikti ir su formos objektais, sukurtais formos valdiklių juostos priemonėmis.

Apsaugos įgalinimas

Pasirinkite komandą Formatas → Teksto langelis arba figūra → Padėtis ir dydis, ir atverkite kortelę Padėtis ir dydis. Parinkčių grupėje Apsaugoti pažymėkite parinktis Padėtį ar Dydį.

Apsaugos išjungimas

Pasirinkite komandą Formatas → Teksto langelis arba figūra → Padėtis ir dydis, ir atverkite kortelę Padėtis ir dydis. Parinkčių grupėje Apsaugoti panaikinkite parinkčių Padėtį ar Dydį žymėjimą.


Dokumentų įrašymas

Protecting Changes

Apie skaitmeninius parašus

„LibreOffice“ teksto dokumentų turinio apsauga

„LibreOffice“ skaičiuoklės dokumentų langelių apsauga

Paremkite mus!