Nespalvotas spausdinimas

Nespalvotas teksto ir paveikslų spausdinimas

 1. Pasirinkite Failas → Spausdinti. Atveriama spausdinimo dialogo lango kortelė Bendrosios parinktys.

 2. Spustelėkite mygtuką Savybės. Bus atvertas spausdintuvo savybių langas.

 3. Aktyvinkite nespalvoto spausdinimo parinktį. Kaip tai padaryti, skaitykite spausdintuvo instrukcijoje.

 4. Patvirtinkite pakeitimus savybių lange ir spausdinimo lange spustelėkite mygtuką Gerai.

  Veikiamasis dokumentas bus atspausdintas nespalvotai.

Nespalvotas spausdinimas „LibreOffice“ pateikčių rengyklėje ir „LibreOffice“ grafikos rengyklėje

 1. Choose - LibreOffice Impress or - LibreOffice Draw, as appropriate.

 2. Tada atverkite kortelę Spausdinimas.

 3. Parinkčių grupėje Spalva pažymėkite parinktį Nespalvota su pustoniais arba Nespalvota ir spustelėkite mygtuką Gerai.

  Kai pažymėta kuri nors iš šių dviejų parinkčių, visos pateiktys bus spausdinamos nespalvotai. Jei nespalvotai norite spausdinti tik veikiamąjį dokumentą, atitinkamą parinktį žymėkite lango Failas → Spausdinti kortelėje „LibreOffice“ Impress arba „LibreOffice“ Draw.

  Kai pažymėta parinktis Nespalvota su pustoniais, spaudinyje visos spalvos paverčiamos į ne daugiau kaip 256 pilkos spalvos atspalvius. Visas tekstas spausdinamas juodai. Fonas, nustatytas lango Formatas → Puslapis kortelėje Fonas, nespausdinamas.

  Kai pažymėta parinktis Nespalvota, spaudinyje visos spalvos paverčiamos į vieną iš dviejų – juodą arba baltą. Visų objektų kraštinės spausdinamos juodai. Visas tekstas spausdinamas juodai. Fonas, nustatytas lango Formatas → Puslapis kortelėje Fonas, nespausdinamas.

Tik teksto spausdinimas nespalvotai

LibreOffice“ tekstų rengyklėje galima nustatyti, jog tekstas, kuriam pritaikytos įvairios spalvos, būtų spausdinamas nespalvotai. Tokią parinktį galima įgalinti arba visiems teksto dokumentams, arba tik veikiamajam dokumentui.

Teksto spausdinimas nespalvotai visuose teksto dokumentuose

 1. Choose - LibreOffice Writer or - LibreOffice Writer/Web.

 2. Tada atverkite kortelę Spausdinimas.

 3. Parinkčių grupėje Turinys pažymėkite parinktį Tekstą spausdinti juodai ir spustelėkite mygtuką Gerai.

  Nuo šiol visi teksto dokumentai arba tinklalapiai bus spausdinami juodu tekstu.

Teksto spausdinimas nespalvotai veikiamajame teksto dokumente

 1. Pasirinkite komandą Failas → Spausdinti. Tada atverkite kortelę LibreOffice Writer.

 2. Pažymėkite parinktį Tekstą spausdinti juodai ir spustelėkite mygtuką Gerai.

Spausdinimo dialogo langas

dialog

Paremkite mus!