Formato kopijavimas

Use the Clone Formatting tool to copy formatting from a text selection or from an object and apply the formatting to another text selection or object.

  1. Pažymėkite tekstą arba objektą, kurio formatą norite nukopijuoti.

  2. On the Standard Bar, click the Clone Formatting icon. The mouse cursor will change to a paint bucket.

  3. Pažymėkite arba spustelėkite teksto fragmentą arba objektą, kuriam norite pritaikyti formatą.

tip

If you want to apply the formatting to more than one selection, double-click the Clone Formatting icon Icon. After you apply all the formatting, click the icon again.


Pagal numatytąsias nuostatas kopijuojamas tik rašmenų formatas. Jei norite nukopijuoti ir pastraipos formatą, spustelėdami mygtuką laikykite nuspaustą klavišą . Jei norite nukopijuoti tik pastraipos formatą, spustelėdami mygtuką laikykite nuspaustus klavišus +Lyg2.

warning

In Calc, the Clone Formatting tool only copies formatting applied using the Format - Cells dialog or other equivalent methods. Therefore, any formatting applied directly to characters by selecting text inside a cell and then going to the Format - Character dialog will not be copied using the Clone Formatting tool.


Pastraipos formatai taikomi visai pastraipai. Rašmenų formatai taikomi tik pastraipos daliai. Pavyzdžiui, jei pusjuodį šrifto stilių pritaikysite visai pastraipai, pusjuodžio stiliaus formatas bus pastraipos formatas. Jei vėliau pašalinsite dalies pastraipos pusjuodį stilių, pusjuodžio stiliaus formatas išliks pastraipos formatu, tačiau daliai pastraipos bus pritaikytas „ne pusjuodis“ rašmenų formatas.

Toliau lentelėje aprašomi formato požymiai, kuriuos galima nukopijuoti formato kopijavimo priemone.

Atranka

Komentaras

Nieko nepažymėta, bet žymeklis yra tekste

Kopijuojamas veikiamosios pastraipos formatas, taip pat kito nuo žymeklio pagal teksto kryptį rašmens formatas.

Pažymėtas teksto fragmentas

Kopijuojamas paskutinio pažymėto rašmens formatas, taip pat pastraipos, kurioje yra tas rašmuo, formatas.

Pažymėtas kadras

Kopijuojami kadro požymiai, nustatyti dialogo lange Formatas → Kadras arba objektas → Savybės. Kadro turinys, dydis, padėtis, saitai ar makrokomandos nėra kopijuojamos.

Pažymėtas objektas

Kopijuojami objekto požymiai, nustatyti meniu Formatas → Teksto langelis arba figūra ar Formatas → Objektas komandomis atveriamuose dialogo languose. Objekto turinys, dydis, padėtis, saitai ar makrokomandos nėra kopijuojamos.

Pažymėtas formos valdiklis

Nesuderinama

Pažymėtas grafikos objektas

Kopijuojami visi formato požymiai. Pateikčių ir grafikos rengyklėse kopijuojamas ir objekto teksto turinys.

Pažymėtas tekstas skaičiuoklės langelyje

Nesuderinama

Pažymėta lentelė arba jos langeliai teksto dokumente

Kopijuojami požymiai, nustatyti lango Lentelė → Savybės kortelėse „Lentelė“, „Teksto skaidymas“, „Kraštinės“ ir „Fonas“. Taip pat kopijuojamas pastraipos ir rašmenų formatas.

Pažymėta lentelė arba jos langeliai skaičiuoklės dokumente

Copies cell formatting specified using the Format - Cells dialog.


Paremkite mus!