Formato kopijavimas

Formato kopijavimo priemone galima nukopijuoti vieno teksto fragmento ar objekto formatą ir pritaikyti tą formatą kitam teksto fragmentui ar objektui.

Note Icon

Skaičiuoklėje „Calc“ galima kopijuoti tik langelių formatą.


  1. Pažymėkite tekstą arba objektą, kurio formatą norite nukopijuoti.

  1. Standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką Kopijuoti formatą.

    Žymeklis įgis dažų kibirėlio formą.

    Tip Icon

    Jei nukopijuotą formatą norėsite taikyti daugiau nei vienam teksto fragmentui ar objektui, mygtuką Kopijuoti formatą Piktograma spustelėkite dukart. Kai pritaikysite formatą visiems norimiems objektams, spustelėkite mygtuką dar kartą.


  2. Pažymėkite arba spustelėkite teksto fragmentą arba objektą, kuriam norite pritaikyti formatą.

Tip Icon

Pagal numatytąsias nuostatas kopijuojamas tik rašmenų formatas. Jei norite nukopijuoti ir pastraipos formatą, spustelėdami mygtuką laikykite nuspaustą klavišą . Jei norite nukopijuoti tik pastraipos formatą, spustelėdami mygtuką laikykite nuspaustus klavišus +Lyg2.


Pastraipos formatai taikomi visai pastraipai. Rašmenų formatai taikomi tik pastraipos daliai. Pavyzdžiui, jei pusjuodį šrifto stilių pritaikysite visai pastraipai, pusjuodžio stiliaus formatas bus pastraipos formatas. Jei vėliau pašalinsite dalies pastraipos pusjuodį stilių, pusjuodžio stiliaus formatas išliks pastraipos formatu, tačiau daliai pastraipos bus pritaikytas „ne pusjuodis“ rašmenų formatas.

Toliau lentelėje aprašomi formato požymiai, kuriuos galima nukopijuoti formato kopijavimo priemone.

Atranka

Komentaras

Nieko nepažymėta, bet žymeklis yra tekste

Kopijuojamas veikiamosios pastraipos formatas, taip pat kito nuo žymeklio pagal teksto kryptį rašmens formatas.

Pažymėtas teksto fragmentas

Kopijuojamas paskutinio pažymėto rašmens formatas, taip pat pastraipos, kurioje yra tas rašmuo, formatas.

Pažymėtas kadras

Kopijuojami kadro požymiai, nustatyti dialogo lange Formatas → Kadras arba objektas → Savybės. Kadro turinys, dydis, padėtis, saitai ar makrokomandos nėra kopijuojamos.

Pažymėtas objektas

Kopijuojami objekto požymiai, nustatyti meniu Formatas → Teksto langelis arba figūra ar Formatas → Objektas komandomis atveriamuose dialogo languose. Objekto turinys, dydis, padėtis, saitai ar makrokomandos nėra kopijuojamos.

Pažymėtas formos valdiklis

Nesuderinama

Pažymėtas grafikos objektas

Kopijuojami visi formato požymiai. Pateikčių ir grafikos rengyklėse kopijuojamas ir objekto teksto turinys.

Pažymėtas tekstas skaičiuoklės langelyje

Nesuderinama

Pažymėta lentelė arba jos langeliai teksto dokumente

Kopijuojami požymiai, nustatyti lango Lentelė → Savybės kortelėse „Lentelė“, „Teksto skaidymas“, „Kraštinės“ ir „Fonas“. Taip pat kopijuojamas pastraipos ir rašmenų formatas.

Pažymėta lentelė arba jos langeliai skaičiuoklės dokumente

Kopijuojami požymiai, nustatyti dialogo lange Formatas → Langeliai, taip pat langelio turinio formatas.


Paremkite mus!