Dokumentų šifravimas naudojant „OpenPGP“

„LibreOffice“ gali užšifruoti dokumentus naudojant „OpenPGP“ viešojo rakto kriptografiją. Dokumentai užšifruojami simetriniu šifravimo algoritmu.

note

GPG signing only works for ODF documents.


Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Failas → Įrašyti kaip, pažymėkite parinktį Užšifruoti GPG raktu ir spustelėkite Įrašyti.


„LibreOffice“ gali konfidencialiai užšifruoti dokumentus „OpenPGP“ metodu. Dokumentai užšifruojami naudojant simetrinį užšifravimo algoritmą, kuriam reikalingas simetrinis raktas. Simetrinis raktas gali būti panaudotas tik kartą, jis dar vadinamas seanso raktu. Dokumentas gavėjui siunčiamas kartu su seanso raktu. Seanso raktą būtina nusiųsti gavėjui, kad jis galėtų iššifruoti dokumentą, tačiau raktui siuntimo metu apsaugoti jis užšifruojamas gavėjo viešuoju raktu. Seanso raktą iššifruoti bus galima tik gavėjo privačiuoju raktu.

„LibreOffice“ naudoja kompiuteryje įdiegtą „OpenPGP“ programinę įrangą. Jei tokios programinės įrangos dar neturite, reikės ją atsisiųsti (pvz., iš operacinei sistemai skirtos programų saugyklos) ir įdiegti.

Štai keletas su „LibreOffice“ suderinamų GPG programų pavyzdžių:

„OpenPGP“ programoje reikia nurodyti asmeninių kriptografijos raktų porą. Kaip sukurti raktų porą, skaitykite naudojamos „OpenPGP“ programos žinyne. Paprastai tokia raktų pora sukuriama vis tik įdiegus programą.

„LibreOffice“ šifravimo sąranka

Čia nustatomas viešasis raktas OpenPGP šifravimui ir skaitmeniniam parašui. Šis raktas bus iš anksto parinktas kaskart, kai pasirašysite ar šifruosite dokumentą.

Pasirinkite → Naudotojo duomenys. Parinkčių grupėje Šifravimas nustatykite tokias parinktis:

OpenPGP parašo raktas

Iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite norimą OpenPGP raktą ODF dokumentams pasirašyti.

OpenPGP šifravimo raktas

Iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite norimą OpenPGP raktą ODF dokumentams šifruoti.

Užšifruojant dokumentus visada leisti peržiūrą sau

Pažymėkite šią parinktį, jei failą norite užšifruoti ir savo viešuoju raktu, kad galėtumėte atverti dokumentą naudodamiesi savo privačiuoju raktu.

warning

Laikykite šią parinktį įgalintą, jei kada nors norėtumėte iššifruoti savo užšifruotus dokumentus.


Dokumentų užšifravimas

„OpenPGP“ šifravimui reikalingas gavėjo viešasis raktas. Šis raktas turi būti kompiuterio „OpenPGP“ raktų saugykloje. Jei norite užšifruoti dokumentą:

  1. Pasirinkite Failas → Įrašyti kaip.

  2. Įveskite failo vardą.

  3. Pažymėkite parinktį Užšifruoti GPG raktu.

  4. Spustelėkite mygtuką Įrašyti. Atveriamas „LibreOffice“ programos „OpenPGP“ viešojo rakto parinkimo dialogo langas.

  5. Parinkite viešąjį gavėjo raktą. Vienu metu galima parinkti kelis raktus.

  6. Spustelėkite Gerai, kad užvertumėte dialogo langą ir įrašytumėte failą.

Failas užšifruojamas parinktais viešaisiais raktais ir įrašomas.

warning

Dokumentą iššifruoti galima tik gavėjo privačiuoju raktu, nebent užšifravote ir savuoju viešuoju raktu.


Dokumentų iššifravimas

Galėsite iššifruoti tik tuos dokumentus, kurie buvo užšifruoti jūsų viešuoju raktu. Jei norite iššifruoti dokumentą:

  1. Atverkite dokumentą. Prašoma įvesti slaptažodį.

  2. Įveskite „OpenPGP“ privačiojo rakto slaptažodį. Dokumentas iššifruojamas ir parodomas jo turinys.

Skirtumas tarp dokumento užšifravimo „OpenPGP“ metodu ir apsaugos slaptažodžiu

Abi šios priemonės skirtos konfidencialumui užtikrinti, tačiau tai daroma skirtingais būdais.

Įrašius dokumentą su slaptažodžiu, slaptažodį turite įsiminti, kad galėtumėte atverti dokumentą vėliau. Visi kiti asmenys, kuriems reikės atverti tokį dokumentą, taip pat turės žinoti įrašymo metu įvestą slaptažodį. Taigi, slaptažodį reikės persiųsti visiems, kam skirtas dokumentas.

Dokumentus, įrašytus su slaptažodžiu, atverti galima tik jei perduodamas ir slaptažodis.

Naudojant „OpenPGP“ šifravimą parenkami asmenys, kurie galės iššifruoti dokumentą, ir nereikia siųsti slaptažodžio kanalais, kurių patikimumas nežinomas. Be to, žymiai paprasčiau tvarkyti viešuosius raktus su tam skirta „OpenPGP“ programine įranga.

Paremkite mus!