Bendrosios instrukcijos darbui su „LibreOffice“ programų paketu

Dokumentų ir šablonų atvėrimas ir įrašymas

Pirmieji žingsniai

„Microsoft Office“ ir „LibreOffice“ naudojimas

Automatinio URL adresų atpažinimo išjungimas

Dokumento pavadinimo keitimas

Automatinis dokumentų įrašymas

Dokumentų atvėrimas

Dokumentų atvėrimas ir įrašymas nuotoliniuose serveriuose

Veikiamojo aplanko keitimas

Dokumentų įrašymas

Document Classification

Bendradarbiavimas

Dokumentų įrašymas kitais formatais

Kito formato dokumentų atvėrimas

Failo savybių peržiūra

Santykiniai ir absoliutieji hipersaitai

Protecting Contents in LibreOffice

Etikečių ir vizitinių kortelių kūrimas ir spausdinimas

Adresų etikečių spausdinimas

Langų, meniu ir mygtukų naudojimas

Kontekstinių meniu naudojimas

Išplėstinių paaiškinimų įjungimas ir išjungimas

Automatinio URL adresų atpažinimo išjungimas

Langų rodymas, įtvirtinimas ir slėpimas

Mygtukų pridėjimas į mygtukų juostas

Mygtukų juostų naudojimas

Žvalgiklio naudojimas objektams sparčiai rasti

Žvalgiklis dokumentų peržiūrai

Pritaikymas neįgaliesiems

LibreOffice“ pritaikymas neįgaliesiems

Spartieji klavišai („LibreOffice“ pritaikymas neįgaliesiems)

Duomenų kopijavimas tempiant arba naudojant meniu komandas

Tempimas pele „LibreOffice“ dokumentuose

Tempimas iš duomenų šaltinių polangio

Objektų įterpimas iš galerijos

Paveikslų kopijavimas iš galerijos

Adding Graphics to the Gallery

Paveikslų kopijavimas tarp dokumentų

Grafikos objektų kopijavimas į kitus dokumentus

Skaičiuoklės dokumento srities kopijavimas į teksto dokumentą

Duomenų iš skaičiuoklės dokumento įterpimas

Duomenų iš teksto dokumento įterpimas

Specialiųjų rašmenų įterpimas

Duomenų šaltiniai

Darbas su duomenų bazėmis „LibreOffice“ programoje

Table Wizard

Query Wizard

Formos vediklis

Ataskaitos vediklis

Duomenų bazių apžvalga

Adresų knygelės registravimas

Duomenų importas ir eksportas duomenų bazių rengyklėje „Base“

Duomenų importas ir eksportas tekstu

SQL komandų vykdymas

Paieška lentelėse ir formų dokumentuose

Paieška naudojant formos filtrą

Lentelės projektavimas

Komandos mygtuko įterpimas dokumente

Duomenų bazių ataskaitų peržiūra ir taisymas

Taisymų sekimas (pataisų žymėjimas)

Pataisų žymėjimas ir rodymas

Pataisų priėmimas ir atmetimas

Dokumento versijų palyginimas

Versijų suliejimas

Pataisų žymėjimas

Protecting Changes

Versijų tvarkymas

LibreOffice“ sąranka

„LibreOffice“ sąranka

Mygtukų pridėjimas į mygtukų juostas

Faksimilių siuntimas ir „LibreOffice“ programos pritaikymas joms siųsti

Mygtukų dydžio keitimas

Matavimo vienetų parinkimas

Creating and Changing Default and Custom Templates

Teksto spalvos keitimas

Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

Diagramos

Diagramų įterpimas

Diagramos pavadinimų taisymas

Diagramos ašių taisymas

Tekstūros taikymas diagramos juostoms

Diagramos legendos taisymas

Įvairios temos

Bendrieji terminai

Interneto terminai

Kompleksinės teksto struktūros kalbos

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Grupių tvarkymas

Duomenų kiekio mažinimas spartesniam spausdinimui

Žinyno žvalgymo polangio rodymas

Išplėstinių paaiškinimų įjungimas ir išjungimas

Dokumentų įrašymas kitais formatais

Kito formato dokumentų atvėrimas

Dokumentų siuntimas el. paštu

Turinio įdėjimas specialiais formatais

Formato kopijavimas

Grafinis tekstas

Protecting Contents in LibreOffice

Paveikslų ir spalvų naudojimas puslapių fone (vandenženklis)

Hipersaitų taisymas

Hipersaitų įterpimas

Grafikos objektų taisymas

Dokumento kalbos parinkimas

Ženklinimo ir numeravimo išjungimas atskiroms pastraipoms

Didžiausio spausdinimo ploto lape nustatymas

Nespalvotas spausdinimas

Kampų apvalinimas

Jautrių paveikslo sričių nustatymas

Jungiamųjų tarpų, jungiamųjų brūkšnelių ir sąlyginių brūkšnelių įterpimas

Versijos ir darinio numeriai

Makrokomandų įrašymas

Assigning Scripts in LibreOffice

Pranešimų apie strigtis priemonė

Naujų UNO komponentų integravimas

Apie skaitmeninius parašus

Paremkite mus!