Linijų braižymas tekste

Tekste galima nubrėžti įvairių posvyrio kampų, spalvų, storio ir kitokių požymių linijų.

Linijos požymiams ir krypčiai nustatyti naudokite linijos braižymo priemonę.

 1. Icon Show Draw Functions

  On the Standard bar, click the Show Draw Functions icon to open the Drawing toolbar

 2. Icon Line

  Click the Line icon. The mouse pointer changes to a cross-hair symbol with a line beside it.

  Spustelėkite toje dokumento vietoje, kur turėtų prasidėti linija. Laikykite nuspaustą pelės klavišą ir tempkite iki tos vietos, kur linija turi baigtis. Jei tempdami laikysite nuspaustą klavišą Lyg2, bus galima nubrėžti tik horizontalią, vertikalią arba 45 laipsnių kampu pasvirusią liniją.

 3. Icon Select Object

  Nubrėžę norimo ilgio liniją atleiskite pelės klavišą. Tuomet bus galima brėžti daugiau linijų. Kad išjungtumėte braižymo veikseną, paspauskite grįžties klavišą arba braižymo priemonių juostoje spustelėkite mygtuką Atranka.

Kai spustelėsite atrankos mygtuką, bus galima vienu metu pažymėti visas nubrėžtas linijas. Tam reikia laikyti nuspaustą klavišą Lyg2 ir spustelėti kiekvieną liniją. Šitaip pažymėjus keletą linijų, visoms joms vienu kartu bus galima pritaikyti tą pačią spalvą, storį ar kitus požymius.

 1. Horizontalę įterpti galima ir pritaikius pastraipos stilių Horizontali linija. Nustatykite žymeklį tuščioje pastraipoje ir stilių polangyje dukart spustelėkite stiliaus Horizontali linija pavadinimą. Jei tokio stiliaus pastraipų stilių sąraše nesimato, iš polangio apačioje esančio išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite Visi stiliai.

 2. Teksto dokumente liniją virš, po ar šalia pastraipos galima įterpti parinkus pastraipos nuostatas lango Formatas → Pastraipa kortelėje Kraštinės.

Automatinis linijų įterpimas tekstų rengyklėje

 1. Jei teksto dokumento naujos eilutės pradžioje surinksite tris ar daugiau brūkšnelių, brūkšneliai bus pašalinti, o ankstesnei pastraipai bus pritaikyta apatinė kraštinė.

  Jei norite, kad kraštinė būtų vienguba linija, surinkite tris ar daug brūkšnelių (-) arba pabraukimo brūkšnių (_), tuomet paspauskite įvedimo klavišą. Kad kraštinė būtų dviguba, surinkite tris ar daugiau lygybės ženklų (=), žvaigždučių (*), tildžių (~) arba grotelių (#) ir tuomet paspauskite įvedimo klavišą.

 2. Jei norite pašalinti automatiškai pritaikytą kraštinę, lange Formatas → Pastraipa atverkite kortelę Kraštinės ir ten pašalinkite visas kraštines.

 3. Jei norite tik vieną kartą atsisakyti automatiškai įterptos kraštinės, pasirinkite Taisa → Atšaukti.

 4. Jei norite visiškai išjungti automatinį kraštinių taikymą, pasirinkite Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Automatinio taisymo parinktys ir kortelėje Parinktys panaikinkite parinkties Tam tikrų rašmenų eilutę keisti horizontale žymėjimą.

warning

Linijos ir kiti į teksto dokumentą įterpti grafikos objektai neturi tinkamo HTML aprašo, todėl HTML eksporto metu yra eksportuojami kaip paveikslai.


tip

Kai įvedate linijos storio reikšmę, kartu galima nurodyti ir matavimo vienetus. Nulinis linijos storis reiškia plonytę vieno taško storio liniją.


Paremkite mus!