Dokumento kalbos parinkimas

Nuo dokumento kalbos priklauso ir rašybos tikrinimo, tezauro, žodžių kėlimo žodynų kalba, trupmenos ir tūkstančių skirtukai bei numatytasis valiutos formatas.

Viso dokumento kalbos parinkimas

 1. Choose . Go to Languages and Locales - General.

 2. Parinkčių grupėje Rašybos tikrinimo kalba parinkite norimą kalbą visiems naujiems dokumentams. Jei pažymėsite parinktį Tik dabartiniam dokumentui, kalbos nuostata bus taikoma tik veikiamajam dokumentui. Užverkite parinkčių langą spustelėję mygtuką Gerai.

Pastraipos kalbos parinkimas

 1. Nustatykite žymeklį toje pastraipoje, kurios kalbą norite keisti.

 2. Atverkite kontekstinį meniu ir pasirinkite komandą Stiliai → Taisyti stilių. Atveriamas pastraipos stiliaus dialogo langas.

 3. Atverkite kortelę Šriftas.

 4. Iš išskleidžiamojo sąrašo Kalba pasirinkite norimą kalbą ir spustelėkite Gerai.

  Visoms pastraipos, kurioms pritaikytas pakeistasis stilius, bus nustatyta parinktoji kalba.

Pažymėto teksto kalbos nustatymas

 1. Pažymėkite tekstą, kurio kalbą norite nustatyti.

 2. Pasirinkite Formatas → Rašmenys. Atveriamas rašmenų dialogo langas.

 3. Atverkite kortelę Šriftas.

 4. Iš išskleidžiamojo sąrašo Kalba pasirinkite norimą kalbą ir spustelėkite Gerai.

Skaičiuoklėje „LibreOffice Calc“ rinkitės komandą Formatas → Langeliai, o tada tęskite taip pat.

Rašmenų kalbos parinkimas

 1. Atverkite stilių polangį ir spustelėkite mygtuką Rašmenų stiliai.

 2. Spustelėkite rašmenų stiliaus, kurio kalbą norite keisti, pavadinimą.

 3. Right-click to open the context menu and select Edit Style to open the Character Style dialog.

 4. Atverkite kortelę Šriftas.

 5. Iš išskleidžiamojo sąrašo Kalba pasirinkite norimą kalbą ir spustelėkite Gerai.

  Dabar rašmenų stilių su nustatyta kalba galima pritaikyti pažymėtam tekstui.

Papildomų kalbų diegimas

 1. Žodynus galima atsisiųsti ir įdiegti kaip programos plėtinius. Pasirinkę komandą Priemonės → Kalba → Žodynai internete atverkite žodynų atsisiuntimo tinklalapį.

 2. Pagal aprašymą pasirinkite norimą žodyną. Spustelėkite norimo atsisiųsti žodyno pavadinimą.

 3. Kitame lange spustelėkite mygtuką Download (Atsisiųsti) ir atsiųskite žodyno plėtinio failą į kompiuterį. Įsiminkite, į kokį aplanką atsiunčiamas failas. Galima atsisiųsti keletą žodynų iš karto.

 4. In LibreOffice, choose Tools - Extensions and click Add to install the downloaded extensions.

 5. Įdiegę plėtinį užverkite „LibreOffice“ programą (įskaitant sparčiąją paleistį) ir paleiskite ją iš naujo.

Naudotojo sąsajos kalbos nustatymas

Įprastai įdiegus „LibreOffice“ programą, naudotojo sąsaja bus pateikiama diegimo metu pasirinkta kalba.

Dažniausiai atsisiunčiamoje angliškoje programos atmainoje meniu komandos ir žinynas pateikiamas anglų kalba. Jei norite pakeisti meniu komandų ir žinyno kalbą, tai galima atlikti šitaip:

 1. Choose - Languages and Locales - General.

 2. Iš išskleidžiamojo sąrašo Kalba pasirinkite norimą naudotojo sąsajos kalbą.

 3. Spustelėję mygtuką Gerai paleiskite „LibreOffice“ iš naujo.

 4. Jei sąraše nėra norimos kalbos, skaitykite skyrelį Naudotojo sąsajos kalbų diegimas.

Naudotojo sąsajos kalbų diegimas

Paremkite mus!