Adresų etikečių spausdinimas

  1. Pasirinkite Failas → Naujas → Etiketė, kad atvertumėte dialogo langą Etiketės.

  2. Kortelėje Etiketės parinkite popieriaus, ant kurio spausdinsite, formatą.

  3. Nurodykite duomenų bazę ir lentelę, iš kurios bus imami duomenys.

  4. Parinkite duomenų bazės lauką, kurio turinį norėsite spausdinti. Spustelėkite mygtuką su rodykle kairėn, kad parinktą duomenų bazės lauką įterptumėte į lauką Etiketės tekstas.

    Jei etiketėje reikia daugiau laukų, parinkite ir įterpkite kiekvieną iš jų. Įvesties klavišu galima įterpti naują eilutę, taip pat galima tiesiog surinkti tekstą, kuris bus statinis visose etiketėse.

  5. Jei etiketėje norėsite įvesti daugiau teksto, taikyti formatavimą, įterpti paveikslus, figūras, kortelėje Parinktys pažymėkite langelį Vienodinti turinį. Tuomet, kai užversite etikečių dialogo langą, pasirodys mažas langelis su mygtuku Suvienodinti įrašus. Etikečių dokumente taisykite tik pirmąją etiketę, tada spustelėkite šį mygtuką ir atlikti pakeitimai bus nukopijuoti į visas etiketes dokumente.

  6. Spustelėkite Naujas dokumentas.

  7. Etikečių dokumente gali būti patogu įgalinti parinktį Rodymas → Laukų pavadinimai. Tuomet laukai atvaizduojami aiškiau, tad keisti etiketės turinį bus paprasčiau.

  8. Dabar etikečių dokumentą galima įrašyti arba spausdinti.

Jei spausdinsite etikečių dokumentą, programa paklaus, ar norite spausdinti laiško blanką. Atsakius „Taip“ bus atvertas laiškų komponavimo dialogo langas. Šiame lange galima parinkti duomenų bazės įrašus, kuriems reikia spausdinti etiketes.

Paremkite mus!