Etikečių ir vizitinių kortelių kūrimas ir spausdinimas

Vizitinių kortelių kūrimas dialogo lange

Pasirinkite Failas → Naujas → Vizitinė kortelė, kad atvertumėte dialogo langą Vizitinės kortelės – jame galima nurodyti, kaip atrodys kuriamos kortelės.

Etikečių ir vizitinių kortelių kūrimas

Ir etiketes, ir vizitines korteles galima kurti tame pačiame dialogo lange Etiketės.

 1. Pasirinkite komandą Failas → Naujas → Etiketė, kad atvertumėte dialogo langą Etiketės.

 2. Kortelės Etiketės parinkčių grupėje Formatas nurodykite etiketės formatą.

  Tekstų rengyklėje „LibreOffice Writer“ yra iš anksto aprašyti populiarūs įvairių gamintojų etiketėms ar vizitinėms kortelėms skirto popieriaus formatai. Taip pat galima aprašyti kitokį, savą formatą.

 3. Kortelės Etiketės parinkčių grupėje Užrašas nurodykite, kas bus parašyta etiketėse.

  Čia dažnai nurodomi duomenų bazės laukai – tokiu būdu galima sukurti etiketes su kintamu turiniu, pavyzdžiui, laiškams komponuoti. Taip pat galima naudoti tą patį tekstą visose etiketėse.

  Iš išskleidžiamųjų sąrašų Duomenų bazė ir Lentelė parinkite duomenų bazę ir lentelę, iš kurių bus gaunami duomenų laukai. Spustelėję rodyklės mygtuką įterpkite parinktą duomenų bazės lauką į užrašo sritį. Įvedimo klavišu galima įterpti naują eilutę, taip pat galima įterpti tarpus ar bet kokį kitą fiksuotą tekstą.

  Kortelėje Formatas galima aprašyti savą etiketės formatą, jei netiko nė vienas iš iš anksto aprašytų. Prieš tai sąraše Tipas parinkite reikšmę „Naudotojo aprašytas“. Parinkčių kortelėje nurodykite, ar kurti visas etiketes, ar tik tam tikrą jų skaičių.

 4. Kortelėje Parinktys pažymėkite langelį Vienodinti turinį. Tuomet užteks pakeisti vieną (viršutinę kairiąją) etiketę, o kitos bus atnaujintos automatiškai.

 5. Spustelėkite mygtuką Naujas dokumentas, kad sukurtumėte naują etikečių dokumentą pagal parinktas nuostatas.

 6. Spustelėjus mygtuką Naujas dokumentas pasirodys mažas langelis su mygtuku Vienodinti turinį. Sukurkite pirmąją etiketę ir paspauskite šį mygtuką – visos etiketės dokumente bus suvienodintos su pirmąją.

Paremkite mus!