Grafikos objektų taisymas

Jei braižymo priemonių mygtukų juosta dar nerodoma, pasirinkite Rodymas → Mygtukų juostos → Braižymo priemonės jai atverti.

Nubrėžtus grafikos objektus po to galima taisyti. Tokiu būdu įterpti grafikos objektai yra vektoriniai, t. y. jų dydį galima keisti visiškai neprarandant kokybės.

Jei norite nubrėžti stačiakampį, spustelėkite stačiakampio mygtuką ir nustatykite pelės žymeklį toje dokumento vietoje, kur turėtų būti vienas stačiakampio kampas. Nuspauskite kairįjį pelės klavišą ir tempkite žymeklį iki priešingo stačiakampio kampo vietos. Atleidus pelės klavišą bus sukurtas stačiakampis. Stačiakampis bus pažymėtas, o jo savybes bus galima keisti kontekstinio meniu komandomis.

Note Icon

Nubraižius ar pataisius grafikos objektus, įprastą veikseną vėl aktyvinsite spustelėję bet kurioje dokumento vietoje, kurioje nėra jokių objektų. Jei pelės žymeklis yra braižymo veiksenoje, pirmiausia ją išjunkite spustelėdami mygtuką Atranka.


Paremkite mus!