Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Paveikslų įterpimas

Paveikslus galima įterpti „LibreOffice“ tekstų rengyklės „Writer“, skaičiuoklės „Calc“, grafikos rengyklės „Draw“ ir pateikčių rengyklės „Impress“ dokumentuose.

 1. Choose Insert - Image.

 2. Pažymėkite norimą failą. Failo tipo išskleidžiamajame sąraše galima parinkti norimą rodytinų failų tipą.

 3. Pažymėkite parinktį Įterpti saitu, jei norite išlaikyti saitą su pradiniu failu.

  Jei parinktis Įterpti saitu pažymėta, kaskart atnaujinus ar įkėlus dokumentą, paveikslas bus įkeltas iš naujo iš pradinio failo. Jei pradinį paveikslo failą būsite pakeitę, paveikslo pakeitimai matysis ir dokumente, kuriame paveikslas įterptas saitu.

  Jei parinktis Įterpti saitu nepažymėta, dokumente visada bus toks paveikslas, koks jis buvo įterpimo metu.

  Jei norėsite į dokumentą įterpti paveikslus, kurie anksčiau buvo įterpti tik saitu, pasirinkite Taisa → Saitai į išorinius failus ir spustelėkite mygtuką Nutraukti saitą.

 4. Spustelėkite mygtuką Atverti, kad įterptumėte paveikslą.

Paveikslų taisymas

Piktogramos paveikslo mygtukų juostoje

Kai dokumente pažymėtas paveikslas, mygtukų juostoje Paveikslas pateikiamos priemonės paveikslui taisyti. Taisoma tik dokumente esanti paveikslo kopija, net jei paveikslas buvo įterptas saitu.

note

Paveikslo mygtukų juosta gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo programos.


Iš papildomos grafikos filtro mygtukų juostos paveikslui galima pritaikyti įvairius filtrus. Šią juostą galima atverti mygtuku paveikslo mygtukų juostoje.

Filtrai netaikomi pradiniam paveikslo failui, o tik dokumente esančiai paveikslo kopijai.

Taikant kai kuriuos filtrus bus atvertas dialogo langas, kuriame bus galima nustatyti, pavyzdžiui, filtro intensyvumą. Kad filtro efektas būtų stipresnis, daugumą filtrų paveikslui galima pritaikyti keletą kartų.

note

„LibreOffice“ grafikos ir pateikčių rengyklėse galima įterpti tekstą ir grafikos objektus, pažymėti šiuos objektus kartu su paveikslu ir eksportuoti visus pažymėtus objektus kaip naują taškinį paveikslą.


Paveikslo dialogo langas

 1. Spustelėkite paveikslą dešiniuoju pelės klavišu ir iš kontekstinio meniu pasirinkite komandą Savybės paveikslo savybių dialogo langui atverti.

 2. Pakeiskite norimas paveikslo savybes ir spustelėkite mygtuką Gerai.

Paveikslų įrašymas

Jei norite įrašyti paveikslą GIF, JPEG ar TIFF formatais, reikia jį pažymėti ir eksportuoti.

Grafikos ar pateikčių rengyklėse paveikslą galima eksportuoti taip:

 1. Pažymėkite paveikslą. Kartu su paveikslu galima pažymėti ir kitus objektus, pavyzdžiui, tekstą, kuriuos norite įrašyti į eksportuojamą paveikslą. Keletą objektų galima pažymėti laikant nuspaustą klavišą Lyg2 arba apvedant visus objektus atrankos stačiakampiu.

 2. Pasirinkite Failas → Eksportuoti. Atveriamas eksporto dialogo langas.

  Eksporto komanda paveikslas į failą eksportuojamas su visai pritaikytais filtrais. Komanda Įrašyti iš paveikslo kontekstinio meniu įrašo paveikslą be pritaikytų filtrų, jei paveikslas buvo įterptas saitu. Tiesiogiai į dokumentą įterptas paveikslas visada bus įrašomas ar eksportuojamas su pritaikytais filtrais.

 3. failo tipo išskleidžiamojo sąrašo parinkite norimą eksportuojamo failo formatą, pavyzdžiui, GIF ar JPEG.

 4. Jei eksportuoti norite tik pažymėtus objektus, pažymėkite langelį Atranka.

  Jei langelis Atranka nepažymėtas, bus eksportuotas visas dokumento lapas.

 5. Įveskite failo vardą ir spustelėkite mygtuką Įrašyti.

Paveikslo eksportas tekstų rengyklėje: dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite paveikslą, pasirinkite komandą Įrašyti, paveikslo eksporto dialogo lange įveskite failo vardą ir parinkite failo tipą.

Paremkite mus!