Jautrių paveikslo sričių nustatymas

Dokumente esančius paveikslus galima suskaidyti į sritis ir šias susieti su URL adresais. Tokios sritys, kurias spustelėjus atveriamas susietas URL adresas, vadinamos jautriomis paveikslo sritimis, o paveikslas, kuriame yra tokių sričių – daugiasaičiu paveikslu.

Galima sukurti trijų formų jautrias paveikslo sritis: stačiakampio, elipsės arba daugiakampio formos. Spustelėjus jautrią paveikslo sritį URL adresas atveriamas atskirame naršyklės lange arba nurodytame kadre. Taip pat galima nurodyti ir tekstą, kuris bus rodomas užvedus pelės žymeklį virš jautrios paveikslo srities.

Jautrios paveikslo srities įterpimas

  1. Nustatykite teksto žymeklį toje dokumento vietoje, kurioje turi būti daugiasaitis paveikslas.

  2. Pasirinkite komandą Įterpimas → Paveikslas, parinkite ir įterpkite į dokumentą norimą paveikslą.

  3. With the image selected, choose Tools - ImageMap to open the ImageMap Editor, which displays the selected image and contains the hotspot editing tools.

  4. Naudodamiesi mygtukų juostos priemonėmis, ant paveikslo nubrėžkite norimą jautrios paveikslo srities figūrą, pavyzdžiui, stačiakampį.

    Ties mygtukais gali būti rodomi išsamesni jų paaiškinimai. Tam reikia įgalinti išplėstinių paaiškinimų parinktį lange → LibreOffice → Bendrosios parinktys.

  5. Įveskite URL adresą, kuriuo bus einama naršyklėje naudotojui spustelėjus jautrią paveikslo sritį.

  6. Taip pat galima įvesti ir tekstą, kuris bus rodomas kaip paaiškinimas naudotojui užvedus pelės žymeklį virš jautrios paveikslo srities.

  7. Spustelėkite mygtuką Taikyti, kad pritaikytumėte pakeitimus, ir užverkite jautrių paveikslo sričių rengyklės langą.

  8. Įrašykite dokumentą „LibreOffice“ arba HTML formatu.

Daugiasaitį paveikslą galima įrašyti ir į atskirą failą bei, pavyzdžiui, naudoti jį žiniatinklio serveryje.

Daugiasaitis paveikslas

Daugiasaitis paveikslas – tai paveikslas arba kadras, kurio tam tikros sritys turi saitus. Galima spustelėti tokio paveikslo arba kadro sritį ir taip sekti tai sričiai priskirtu saitu (URL adresu). Šias sritis, joms priskirtus URL adresus ir tekstą, rodomą užvedus pelės žymeklį virš srities, galima nurodyti jautrių paveikslo sričių rengyklėje.

Daugiasaičiai paveikslai būna dviejų tipų. Kliento daugiasaitis paveikslas analizuojamas kliento kompiuteryje, kuriame paveikslas ir būvo įkeltas iš interneto. Serverio daugiasaitis paveikslas analizuojamas serveryje, kuriame laikomas HTML dokumentas – tinklalapis, pateikiamas internete. Analizės serveryje atveju, spustelėjus daugiasaičio paveikslo sritį, į serverį siunčiamos santykinės pelės žymeklio koordinatės paveikslo atžvilgiu, tuomet speciali programa iš serverio išsiunčia atsaką. Jei paveikslas analizuojamas kliento kompiuteryje, spustelėjus daugiasaičio paveikslo sritį, sekama sričiai priskirtu saitu, tarsi tai būtų įprastas tekstinis hipersaitas. Priskirtą URL adresą galima pamatyti užvedus pelės žymeklį virš srities.

Daugiasaičius paveikslus galima naudoti ir analizuoti įvairias būdais, tad ir formatų tokiems paveikslams įrašyti yra įvairių.

Daugiasaičių paveikslų formatai

Daugiasaičiai paveikslai paprastai skirstomi į analizuojamus serveryje ir analizuojamus naršyklėje kliento kompiuteryje.

Serverio daugiasaičiai paveikslai

Serverio daugiasaičiai paveikslai naudotojui vaizduojami kaip paveikslai arba kadrai. Pelės klavišu spustelėjus daugiasaitį paveikslą, santykinės pelės žymeklio koordinatės siunčiamos į serverį. Tuomet speciali serverio programa nustato kitus veiksmus. Šis procesas gali būti aprašomas keliais tarpusavyje nesuderinamais metodais, iš kurių du populiariausi yra šie:

„LibreOffice“ programa daugiasaičius paveikslus galima pritaikyti abiems metodams. Norimą paveikslo tipą parinkite jautrių paveikslo sričių rengyklės failo įrašymo dialogo lango failo tipo laukelyje. Bus įrašyti atskiri failai, kuriuos reikės įkelti į serverį. Taip pat reikia žinoti, su kokio tipo daugiasaičiais paveikslais serveris yra suderinamas, ir kaip naudoti paveikslų analizės programą.

Kliento daugiasaičiai paveikslai

Paveikslo arba kadro sritį, kuri turi saitą, galima atskirti iš to, jog užvedus pelės žymeklį virš tokios srities, parodomas saito URL adresas. Jautrios paveikslo sritys įrašomos atskirame paveikslo sluoksnyje – jame laikoma visa informacija apie susietas sritis. Vienintelis kliento daugiasaičių paveikslų trūkumas yra tas, kad senesnės naršyklės tokių paveikslų negali perskaityti. Šis trūkumas, vis dėlto, su laiku išsispręs.

Jautrioms paveikslo sritims įrašyti pasirinkite failo tipą SIP - StarView ImageMap. Tokiu būdu įrašytą jautrių paveikslo sričių išdėstymą bus galima pritaikyti bet kuriam paveikslui ar kadrui dokumente. Vis dėlto, jei jautrias sritis norite pritaikyti tik veikiamajam paveikslui ar kadrui, jokio specialaus formato parinkti nereikia. Nustatę jautrias paveikslo sritis tiesiog spustelėkite myguką Taikyti. Niek daugiau daryti nereikia. Daugiasaičiai paveikslai, įrašyti HTML formatu, į tinklalapį įterpiami tiesiogiai HTML pirminiu tekstu.

Paremkite mus!