Hipersaitų įterpimas

Hipersaitą galima įterpti dviem būdais: kaip tekstą arba kaip mygtuką. Abiem atvejais matomas tekstas gali būti kitoks, nei URL adresas.

Nustatykite žymeklį toje dokumento vietoje, kurioje norite įterpti hipersaitą, arba pažymėkite tekstą, kurį norite susieti hipersaitu. Iš meniu Įterpimas pasirinkite komandą Hipersaitas. Taip pat galima spustelėti hipersaito mygtuką Piktograma Standartinėje mygtukų juostoje. Bus atvertas hipersaito dialogo langas.

Tip Icon

Hipersaitus taip pat galima įterpti tempiant objektus iš žvalgiklio. Hipersaitai gali rodyti į nuorodas, antraštes, paveikslus, lenteles, objektus, aplankus ar žymeles.


Tip Icon

Jei tekste norite įterpti hipersaitą, rodantį į lentelę, tos lentelės įrašą iš žvalgiklio tempkite į norimą vietą tekste. Prieš tai žvalgiklyje turi būti aktyvinta įterpimo hipersaitu tempimo veiksena.


Paremkite mus!