Komandos mygtuko įterpimas dokumente

Naudojantis formos valdiklių mygtukų juosta į dokumentą galima įterpti žymimuosius langelius, mygtukus, lenteles su duomenų įrašais ir kitus valdiklius.

Mygtuko įterpimas į dokumentą

 1. Pasirinkite Rodymas →Mygtukų juostos → Formos valdikliai.

 2. Mygtuko piktograma

  Formos valdiklių mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką Mygtukas.

  Pelės žymeklis įgis kryželio formą.

 3. Dokumente tempkite pele ir taip nubrėžkite mygtuką.

 4. Nubrėžtą mygtuką spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite komandą Valdiklio savybės.

 5. Nurodykite mygtuko savybes.

 6. Jei norite pakeisti mygtuko žymę, atverkite kortelę Bendrosios ir pakeiskite tekstą laukelyje Žymė.

 7. Jei norite mygtukui priskirti makrokomandą, atverkite kortelę Įvykiai ir spustelėkite daugtaškio mygtuką () šalia to mygtuko veiksmo, kuriam įvykus turėtų būti paleidžiama makrokomanda. Veiksmo priskyrimo dialogo lange parinkite norimą makrokomandą ir spustelėkite mygtuką Gerai.

 8. Užverkite savybių dialogo langą.

 9. Nurodykite formos, kurioje yra mygtukas, savybes (nebūtina).

 10. Spustelėkite mygtuką dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite komandą Formos savybės.

 11. Atveriamas dialogo langas Formos savybės.

 12. Nurodykite formos savybes ir užverkite dialogo langą.

Paremkite mus!