Grafinis tekstas

Dekoratyviojo teksto priemone galima sukurti grafinio teksto objektus.

Dekoratyviojo teksto kūrimas

 1. Jei programos lange nėra braižymo priemonių ar dekoratyviojo teksto mygtukų juostų, atverkite norimą juostą iš meniu Rodymas → Mygtukų juostos.

 2. Braižymo priemonių arba dekoratyviojo teksto mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką Dekoratyvusis tekstas.Piktograma

 3. Dekoratyviojo teksto galerijos lange parinkite norimą teksto stilių ir spustelėkite Gerai.

  Dekoratyviojo teksto objektas bus įterptas į dokumentą. Dekoratyviojo teksto objektai – tai savitos figūros. Trimačio vaizdo nuostatų mygtukų juostos priemonėmis galima dvimatį teksto vaizdą pakeisti trimačiu ir atvirkščiai.

 4. Dukart spustelėkite teksto objektą, kad galėtumėte taisyti užrašą.

 5. Pakeiskite numatytąjį dekoratyviojo teksto užrašą norimu tekstu.

 6. Kai norėsite baigti taisyti tekstą, paspauskite grįžties klavišą.

Dekoratyviojo teksto taisymas

 1. Spustelėkite dekoratyviojo teksto objektą. Jei dekoratyviojo teksto objektas yra fone, spustelėdami laikykite nuspaustą klavišą .

  Parodoma dekoratyviojo teksto mygtukų juosta. Jei dekoratyviojo teksto mygtukų juostos nėra, pasirinkite Rodymas → Mygtukų juostos → Dekoratyvusis tekstas.

 2. Spustelėkite reikiamą mygtuką dekoratyviojo teksto mygtukų juostoje.

  Juostoje yra šie mygtukai:

Kitų dekoratyviojo teksto požymių taisymas

 1. Spustelėkite dekoratyviojo teksto objektą. Jei dekoratyviojo teksto objektas yra fone, spustelėdami laikykite nuspaustą klavišą .

 2. Nustatykite norimas savybes naudodami grafikos objekto savybių mygtukų juostos priemones. Galima keisti dekoratyviojo teksto objekto linijos storį, linijos spalvą, užpildo spalvą ir tipą bei kitas savybes.

Paremkite mus!