Mygtukų dydžio keitimas

Galima pasirinkti didelius arba mažus mygtukų juostų mygtukus.

  1. Pasirinkite → LibreOffice.

  2. Atverkite kortelę Rodymas ir nustatykite norimą parinkties Mygtukų juostų mygtukų dydis reikšmę.

  3. Spustelėkite mygtuką Gerai.

„LibreOffice“ sąranka

Paremkite mus!