Pranešimų apie strigtis priemonė

Pranešimų apie strigtis priemonė paleidžiama automatiškai, kai programa užstringa.

Pranešimų apie strigtis priemonė surenka būtiną informaciją, galinčią padėti programos kūrėjams nustatyti strigties priežastį ir ją ištaisyti, kad naujesnėje programos versijoje klaidos galbūt būtų galima išvengti. Maloniai prašome padėti tobulinti programą ir išsiųsti sugeneruotą strigties pranešimą.

Pranešimų apie strigtis priemonės paleidimas

Pranešimų apie strigtis priemonė dažniausiai paleidžiama automatiškai, kai programa užstringa.

Strigties pranešimo siuntimas

Pažymėkite žymimąjį langelį, jei norite paleisti „LibreOffice“ iš naujo ribotoje veiksenoje. Tuomet spustelėkite mygtuką Siųsti strigties ataskaitą.

Jei strigties ataskaita išsiunčiama sėkmingai, dialogo lange bus parodytas ataskaitos URL adresas. Jei norite peržiūrėti išsiųstą ataskaitą, nukopijuokite URL adresą ir įdėkite jį į naršyklės adreso lauką.

tip

Atsakymas į pateiktą ataskaitą nebus siunčiamas. Jei reikalinga pagalba, jos ieškokite pagalbos naudotojams tinklalapyje.


Kokie duomenys siunčiami?

Strigties ataskaitoje siunčiama informacija apie klaidos, nulėmusios strigtį, tipą ir strigties metu buvusį proceso atminties turinį. Atminties turinys – tai įkeltų bibliotekų su jų versijų numeriais sąrašas, aktyvių gijų su jų dėklinės atminties turiniu sąrašas ir procesoriaus registrų būsenos. Atminties įrašai renkami įprastomis sistemos priemonėmis: dbghelp.dll (Windows); clone(), ptrace() ir /proc aplankas (Linux); „Apple's Crash Reporter“ (Mac).

Taip pat siunčiama informacija apie „LibreOffice“ programos versiją, operacinės sistemos pavadinimą ir versiją bei aparatinę įrangą (centrinio procesoriaus tipas ir savybės, operatyviosios atminties dydis, grafikos įrenginio pavadinimas ir tvarkyklė).

Strigties ataskaita yra anoniminė. Nesiunčiama jokia naudotojo identifikavimo informacija ir joks dokumentų turinys. Ataskaitos informacija siunčiama daugiadale HTTP POST užklausa.

Paremkite mus!