Mygtukų pridėjimas į mygtukų juostas

Paslėpto mygtuko rodymas mygtukų juostoje

Atverkite mygtukų juostos kontekstinį meniu (spustelėkite mygtukų juostą dešiniuoju pelės klavišu), išskleiskite meniu Matomi mygtukai ir pasirinkite norimą matyti mygtuką.

Mygtuko pridėjimas į mygtukų juostą

  1. Pasirinkite komandą Priemonės → Sąranka ir dialogo lange atverkite kortelę Mygtukų juostos.

  2. Laukelyje Paskirtis pasirinkite mygtukų juostą, kurią norite keisti.

  3. galimų komandų sąrašo lauko pasirinkite norimą pridėti komandą. Reikiamą komandą greičiau surasite naudodami laukų Kategorija ir (arba) Paieška funkcijas.

  4. Pridėkite pasirinktą komandą spustelėdami rodyklės dešinėn mygtuką.

  5. Jei norite, kad komanda būtų matoma mygtukų juostoje, priskirtų komandų sąrašo lauke ties norima komanda pažymėkite žymimąjį langelį.

  6. Komandų tvarką priskirtų komandų sąraše galima pakeisti pažymėjus komandą ir spustelėjus mygtuką Pakelti arba Nuleisti.

  7. Spustelėkite mygtuką Gerai.

Paremkite mus!