Mygtukų pridėjimas į mygtukų juostas

Mygtuko pridėjimas į mygtuko juostą:

Atverkite mygtukų juostos kontekstinį meniu (spustelėkite juostą dešiniuoju pelės klavišu), pasirinkite submeniu Matomi mygtukai, o tada – norimą pridėti mygtuką.

Mygtukų pridėjimas į matomų mygtukų sąrašą:

  1. Pasirinkite komandą Priemonės → Sąranka ir atverkite kortelę Mygtukų juostos.

  2. Išskleidžiamajame sąraše Paskirtis pasirinkite mygtukų juostą, kurią norite keisti.

  3. Funkcijų sąraše pasirinkite norimą komandą ir spustelėkite mygtuką Pridėti (rodyklė dešinėn).

  4. Jei norite pakeisti mygtukų tvarką. pažymėkite komandą ir spustelėkite rodyklių aukštyn arba žemyn mygtukus.

  5. Spustelėkite mygtuką Gerai.

Paremkite mus!