Tempimas pele „LibreOffice“ dokumentuose

Yra daug galimybių objektus perkelti ar nukopijuoti juos tempiant pele. Šitaip perkelti ar kopijuoti galima teksto sekcijas, grafikos objektus, paveikslus, formos valdiklius, hipersaitus, langelių blokus ir kitokius objektus.

Šalia pelės žymeklio rodomas pliuso ženklas, jei tempiant objektas kopijuojamas, arba rodyklė, jei kuriamas objekto saitas.

Pelės žymeklis

Paaiškinimas

Perkėlimo žymeklis

Objektas perkeliamas

Kopijavimo žymeklis

Objektas kopijuojamas

Saito įterpimo žymeklis

Kuriamas objekto saitas


Kai norite nukopijuoti objektą arba sukurti jo saitą, nutempę objektą ir prieš atleisdami pelės klavišą nuspauskite klavišus arba Lyg2+.

Icon Drag Mode

Jei objektus tempsite iš žvalgiklio, išskleidžiamajame žvalgiklio Tempimo veiksenos meniu bus galima pasirinkti, ar objektą kopijuoti, ar įterpti saitu arba hipersaitu.

tip

„LibreOffice“ programoje tempimo veiksma galima bet kada nutraukti paspaudus klavišą Gr kol dar neatleistas pelės klavišas.


Paremkite mus!