Dokumentų atvėrimas

Esamo dokumento atvėrimas

Tai galima atlikti vienu iš šių būdų:

Pažymėkite norimą atverti failą ir spustelėkite mygtuką Atverti.

Rodomų failų tipų ribojimas

Jei failo atvėrimo lange norite matyti tik kurio nors vieno tipo failus, parinkite tą tipą failų tipų išskleidžiamajame sąraše. Parinkus reikšmę Visi failai bus rodomi visų tipų failai.

Žymeklio vieta

Paprastai visi dokumentai atveriami su žymekliu dokumento pradžioje.

Vienintelė išimtis – teksto dokumentą įrašo ir vėl atveria tas pats autorius. Tokiu atveju žymeklis bus toje pačioje dokumento vietoje, kurioje buvo įrašant dokumentą. Tai suveiks tik tada, kai parinkčių lange → LibreOffice → Naudotojo duomenys yra nurodytas autoriaus vardas.

Jei perkeltą žymeklį norite grąžinti į vietą, kurioje jis buvo paskutinį kartą įrašant dokumentą, paspauskite klavišus Lyg2+F5.

Tuščio dokumento atvėrimas

Standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką Naujas – bus atvertas tuščias tokio paties tipo kaip veikiamasis dokumentas. Iš meniu Failas → Naujas galima pasirinkti norimą naujo dokumento tipą.

Naujojo dokumento tipą taip pat galima pasirinkti spustelėjus rodyklę šalia mygtuko Naujas.

Paremkite mus!