Automatinis dokumentų įrašymas

Automatinės kopijos kūrimas kaskart įrašant dokumentą

  1. Pasirinkite Įkėlimas ir įrašymas → Bendrosios parinktys.

  2. Pažymėkite parinktį Visada sukurti atsarginę kopiją.

Jei parinktis Visada sukurti atsarginę kopiją pažymėta, kaskart įrašant dokumentą senoji jo versija bus įrašyta atsarginių kopijų aplanke.

Periodinis duomenų automatiniam atkūrimui įrašymas

  1. Pasirinkite Įkėlimas ir įrašymas → Bendrosios parinktys.

  2. Pažymėkite parinktį Įrašyti duomenis automatiniam atkūrimui kas ir nurodykite laiko intervalą.

Kai ši parinktis pažymėta, nurodytais intervalais bus įrašomi duomenys, reikalingi veikiamajam dokumentui atkurti programos strigties atveju. Be to, jei tik įmanoma, duomenis visų atvertų dokumentų automatiniam atkūrimui papildomai bus bandoma įrašyti ir „LibreOffice“ programos strigties metu.

Paremkite mus!