Skaitmeninių parašų taikymas

Liudijimo gavimas

Liudijimus išduoda liudijimų įstaigos. Tai gali būti valstybinė arba privati įstaiga. Dažniausiai už šią paslaugą imamas mokestis. Yra įstaigų, išduodančių liudijimus nemokamai: pavyzdžiui, atvirasis projektas CAcert, paremtas patikimu „Web of Trust“ (pasitikėjimo tinklo) modeliu ir vis populiarėjantis.

Liudijimų tvarkymas

Dokumento pasirašymas

  1. Pasirinkite Failas → Skaitmeniniai parašai → Skaitmeniniai parašai.

  2. Programa paprašys įrašyti dokumentą. Spustelėkite mygtuką Taip, kad įrašytumėte dokumentą.

  3. Įrašius dokumentą bus atvertas skaitmeninių parašų dialogo langas. Spustelėkite Pridėti, kad pridėtumėte viešąjį raktą į dokumentą.

  4. Liudijimo parinkimo dialogo lange parinkite reikiamą liudijimą ir spustelėkite mygtuką Gerai.

  5. Vėl pamatysite skaitmeninių parašų dialogo langą, kuriame, jei reikia, bus galima pridėti daugiau liudijimų. Spustelėkite Gerai, kad pridėtumėte viešąjį raktą į įrašytą failą.

Pasirašyto dokumento būsenos juostoje rodoma piktogramaPiktograma. Dukart ją spustelėjus galima peržiūrėti liudijimą.

Parašo patikros rezultatas rodomas būsenos juostoje ir skaitmeninių parašų dialogo lange. Viename ODF dokumente gali būti keletas dokumentų ir makrokomandų parašų. Jei bent vienas skaitmeninis parašas negalioja, tuomet toks pat rezultatas rodomas ir likusiems dokumento parašams, t. y. jei dokumente yra dešimt galiojančių skaitmeninių parašų ir vienas negaliojantis, visi dokumento parašai laikomi negaliojančiais ir taip rodoma būsenos juostoje bei dialogo lange.

Dokumento makrokomandų pasirašymas

Paprastai makrokomandos yra dokumento dalis. Jei pasirašote dokumentą, dokumente esančios makrokomandos pasirašomos automatiškai. Vis dėlto, jei norite pasirašyti tik makrokomandas, bet ne visą dokumentą, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Pasirinkite Priemonės → Makrokomandos → Skaitmeninis parašas.

  2. Pritaikykite parašą taip, kaip aprašyta aukščiau dokumentų pasirašymo atveju.

Kai atversite „Basic IDE“ programavimo aplinką, kurioje bus pasirašytų makrokomandų, būsenos juostoje bus rodoma piktogramaPiktograma.
Dukart ją spustelėjus galima peržiūrėti liudijimą.

Paremkite mus!